Otrygghet, gängvåld och droger plågar landet

”Vi ska knäcka gängen” har blivit politikernas mantra inför valet. Dödsskjutningar ökar i Sverige, men minskar i övriga EU. Otrygghet och droghandel breder ut sig – vad är lösningen? Drugnews har talat med flera beslutsfattare.

Trots allt blev narkotikamarknaderna ganska opåverkade i Europa under pandemin. Istället verkade kriminella nätverk snabbt anpassa sig till nya situationen med stängda gränser. I Sverige var gatupriserna relativt oförändrade, vilket tyder på att tillgången varit ganska stabil, (möjligen med undantag för hasch som blev dyrare ett tag).

Smugglingen är i full gång och kriminella nätverken är ofta verksam i flera länder, med både illegal och laglig verksamhet med möjlighet att tvätta pengar. Svensk tull och polis ser även att en del av narkotikan som importeras förs vidare till missbruksmarknader i Norge och Finland.
Europol varnar för att unionen håller på att bli nav för tillverkning och omlastning av kokain till andra regioner i världen och att en methamfetamin-industri är på väg att etableras.

Polis har internationellt lyckas avkryptera flera kommunikationstjänster (t.ex. Encrochat, Sky ECC, Anom), populära bland brottslingar. Så kunde brottsplaner avslöjas och kriminella knytas till beställningar av hot, mord och narkotikaaffärer. Sedan rättsliga myndigheter fått ta del av informationen, så har hundratals kriminella ledare kunnat gripas, många även i Sverige, och lagföras. Det har följts av långa fängelsedomar och splittrade gäng.

Men det vacuum som uppkom i ledarlösa gäng fylls åter på med nya unga killar, lockade av guldkedjor, klockor och att bli sedda. Nya ledare träder fram och tar över den lukrativa drogbusinessen. Polisen gör stora beslag på hundratals kilo narkotika i olika stadsdelar och konflikter mellan olika nätverk blir allt brutalare.

Linda H Staaf, NOA. Foto: Drugnews

Januari till april i år avled 27 personer i skjutningar i landet, tre gånger fler än samma period ifjol. De flesta av morden sker i kriminella gängmiljöer, där ett brutalt nytt beteende utvecklats. Förövarna skjuter inte varandra i benen för att skrämmas längre, utan direkt i huvudet för att döda.

– Det finns inga tecken på att det dödliga våldet kommer att minska, säger Linda H Staaf, underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning (NOA), till SR Ekot.

UPPSALA Domkyrka. Foto: Drugnews

Nyligen ordnades en konferens i Uppsala universitetsaula av staden och EU-kommissionen i Sverige, om hur organiserad brottslighet kan bekämpas lokalt, nationellt och på EU-nivå.

Polismästare Jale Poljarevius berättade om hur flera nätverk, med sammanlagt uppåt ett tusen individer, de yngsta bara 10-11 år, nystats upp i staden. Flera av fallen, som haft internationella kopplingar, har lett till långa fängelsedomar.

Sedan dess har staden haft färre skjutningar, hittills inga dödsfall och skador och erbjuder avhopp för kriminella.
– Strategin för vägen framåt i Uppsala är att använda ”en stenhård pansarnäve” med nolltolerans och inlåsning mot de som begår grova brott, samtidigt en ”mjuk hand” och hela tiden erbjuda exit ut ur kriminalitet. Viktigast är att stoppa nyrekrytering av unga till gängen, erbjuda något annat, så de kan slippa svek och ond bråd död. Polisen samarbetar nära med fältare och kommunen, sa Poljarevius.

Hilde Wiberg, Ungdomsjouren Uppsala, och polismästare Jale Poljarevius. Foto: Drugnews

Nolltolerans mot tidigt normbrytande beteende och mot tystnadskultur tillämpas i skolor och ute på stan, betonade Hilde Wiberg, enhetschef på socialförvaltningen i Uppsala. Hon och kollegor åker ofta motorcykel på kvällsinsatser för att lättare ta sig fram och kunna hitta barn i riskzonen att rekryteras av gäng.
– Jag vill inte se fler hemska våldsrubriker, sa Wiberg som har 18 års erfarenhet av fältarbete.

SVERIGE EU-ordförande nästa år. Cecilia Thorfinn leder samtal med EU-minister Hans Dahlgren,  justitieminister Morgan Johansson och EU-kommissionär Ylva Johansson om organiserad brottslighet i unionen. Foto: Drugnews

EU-kommissionären för inrikes frågor, Ylva Johansson – som deltog på konferensen tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) – beskrev vad EU kan göra för att bekämpa organiserad brottslighet, bland annat utbyte av information i realtid om nya drogsubstanser och smuggelmetoder. Drogmyndigheten i Lissabon ska uppgraderas och bli en ”narkotikabyrå” med fler uppgifter, bland annat samordna laboratorier och snabbare analysera nya substanser.

Ylva Johansson sa att fler kriminella nätverk ägnar sig åt korruption i EU vid sidan av narkotika, människohandel, kryptovalutor, är online och även säljer filmer på ”våldtagna barn” och måste stoppas. Ligor är snabba att utnyttja svagheter i enskilda länder. Men mycket av förebyggande arbete görs bäst på hemmaplan och nationellt, enligt henne.

Ylva Johansson, EU-kommissionär. Foto: Drugnews

Kommissionären var bekymrad över att det dödliga skjutvapenvåldet ökat i Sverige medan det minskar i flera andra europeiska länder.

– Det är väldigt allvarligt med de skjutningar och det våld som förekommer här, och som vi även såg i påskhelgen (upplopp i flera städer mot en dansk koranbrännares aktion/red anmärk). Men vad som är orsaken och vilka åtgärder som behövs får svenska regeringen svara på, sa hon till Drugnews efteråt.

Många vapen på svarta marknaden kommer från forna Jugoslavien och hon beklagar den ryska invasionen i Ukraina – ”hur många vapen där kommer senare hamna hos kriminella när kriget en dag är slut?”, undrade hon.

Ylva Johansson planerar  att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha implementerat unionens vapendirektiv tillräckligt, ”anmärkningsvärt för ett land som är så hårt drabbat av skjutningar. Det minsta man kan göra är att uppfylla gemensam lag om kontroll över vapnen i landet”.
Ett par veckor senare meddelar regeringen att – en utredare utsetts för att skyndsamt se över svenska vapenlagstiftningen och hur EU:s direktiv ska ”genomföras på en miniminivå” för att inte i onödan försvåra för legala vapeninnehavare som jägare och sportskyttar. Och för att slippa betala höga böter till EU.

Regeringen kritiseras av oppositionen för det ökade gängrelaterade våldet och skjutningarna. ”Det är för lätt att begå brott, för få åker fast och straffen är ofta för låga”, hävdar ofta Moderaterna.

Justitieminister Morgan Johanson

Justitieminister Morgan Johansson betonade i Uppsala att regeringen har gjort över 70 straffskärpningar på åtta år och över 7 000 personer sitter frihetsberövande, fler än någonsin. 11 500 fängelseår utdömdes år 2020. Han tillade att många fler poliser utbildas.

• Drugnews: Så varför fortsätter skjutningarna att öka då?
– Jo, därför att för varje kille vi tar, så står det en ny i kö och vill kliva in i skorna som blivit tomma. Vi kan alltså inte bara ägna oss åt att döma de mest brottsaktiva, även nyrekryteringen till gängen måste brytas, svarade han.

Han betonar att det behövs förebyggande insatser, att alla unga måste gå i skola, mer fritidspersonal, aktiv socialtjänst som kan stärka svaga föräldrar och hjälpa unga ur kriminellas grepp. Och att ett hederligt jobb måste vara målet framöver.

Regeringen har nyligen uppdragit till forskare på Brottsförebyggande rådet att kartlägga hur barn och unga rekryteras och utnyttjas av kriminella gäng och som ska ge förslag på hur det kan förebyggas.

Narkotikans roll vid gängbrott anser justitieminister är tydlig.
– Den är stor, mycket stor. Det är ju så de tjänar pengar och är även källa till konflikter mellan gängen.

• Några menar att narkotikaförbudet bildar den svarta drogmarknad som gängen kan utnyttja, sälja och finansiera sin verksamhet med? Och att en legalisering skulle hindra det.
– Nja, då får man nog tänka den tanken fullt ut i så fall. Då får man argumentera för att vi ska sälja cannabis på Ica och heroin på apoteket. Det vill nog inte så många av de där debattörerna, utan mer avkriminalisera för eget bruk, svarade Morgan Johansson.

– Det skulle leda till en total normalisering av cannabis, ökad användning och folkhälsoskador. När vi håller på att fasa ut tobaksrökningen, varför ska vi då fasa in cannabis-rökning. Vi har tillräckligt med hälsoproblem med de droger vi redan har, säger justitieministern.

I stundande valrörelse kommer nog otrygghet och gängbrott spela en ganska stor roll, tror han. Att ”vända på varje sten för att bryta segregation och kriminalitet” är något som statsminister Magdalena Andersson (S) upprepat flera gånger.

Även Moderaterna talar mycket om att bekämpa gängen.
– För det första behövs fler poliser som kan knäcka gängen, vi har Europas tredje lägsta polistäthet, samtidigt som vi har flest skjutningar. Vi behöver hårdare straff, så att de gängkriminella blir sittande i fängelse och inte kommer ut dagen efter. Vi behöver andra verktyg för polisen så att man kan ägna sig åt preventiv avlyssning, så att man kan upptäcka brottsplaner etcetera., säger Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott och arbetar med ANDTS-frågor, till Drugnews.

Johan Hultberg (M). Foto: Riksdagen

– Därutöver behöver vi ett helt annat samarbete mellan polis, socialtjänst och skola och ett aktivt förebyggande arbete, som gör att personer vare sig rekryteras till kriminella gäng eller hamnar i ett missbruk.

Att kriminella gäng vuxit sig så stora menar Hultberg till stor del beror på en misslyckad integrationspolitik och att utanförskapet tillåtits växa.

Johan Hultberg och Moderaterna stöder en restriktiv narkotikapolitik och han ”håller absolut inte med ungdomsförbundet” Muf som vill legalisera cannabis.

Att regeringen valde att inte ta med utvärdering av konsumtionsförbudet i direktiven till nya narkotikautredningen, tycker han egentligen är okey.

– Det skulle nog stjäla mycket syre från det grundläggande problemet – att det finns för lite vård att söka och fokus ska vara på att ingen ska behöva dö i narkotikarelaterad dödlighet. Det behövs t. ex. mer skadebegränsande insatser, se till att Naloxon finns i hela landet, fungerande Laro-behandlingar, även i kriminalvården och kontraktsvård som alternativ påföljd vid heroinberoende, med mera, säger han.

Trygghet och brottslighet kan bli heta ämnen i valet, enligt Hultberg. Men han ”tror inte att narkotikafrågan finns med i den avslutande partiledardebatten”.

• Källor: CAN, Europol, EMCDDA, EU-kommissionen, SVT:s partiledardebatt 8 maj, samt flera intervjuer.
Fotnot: Del av artikeln publiceras även i tidskriften Narkotikafrågan (nr 2/2022).

Partierna och gängvåldet

11 september 2022 är det val i Sverige.

Socialdemokraterna går till val om att ”Sverige kan bättre” och vill ”vända på varje sten” för att bryta segregation och stoppa skjutningar. Ett 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har regeringen lagt som stöds av Miljöpartiet och Centern.

Bl. a med kronvittnen, slopad straffrabatt för unga dömda, skärpta vapenstraff och att polisen ska få leta efter vapen i förebyggande syfte. Målet om 10 000 fler poliser stöder flesta riksdagspartierna.

Oppositionen Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tycker överlag att regeringen gör för lite och för sent mot brottslighet.
De vill t.ex. straffbelägga deltagande i kriminella gäng och att de ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.  M, SD och KD vill även tillåta anonyma vittnen och visitationszoner, där personen kan visiteras utan brottsmisstanke, om risk för illegala vapen finns i området. M och SD anser att grovt kriminella med utländsk bakgrund ska kunna utvisas.

Vänsterpartiet är överlag emot högre straff, vill satsa på förebyggande arbetet och sociala insatser för att stoppa nyrekrytering till gängen. Anser att stark välfärd och minskade klyftor kan motverka brott och kriminalitet.

• Källor: SR Ekot och TV4 Nyheterna.

/Drugnews

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser