INCB lyfter näthandel med droger

WIEN I sin senaste rapport lyfter Internationella narkotikakontrollstyrelsen fram internet som en utmaning för narkotikabekämpning. ”Sociala medier används i allt större utsträckning som en lokal marknadsplats för illegala droger” sa organisationens president Jallal Toufiq vid en presskonferens.

När INCB, den Internationella narkotikakontrollstyrelsen, lade fram sin årsrapport på tisdagen var narkotika och internet en av de frågor som FN-organisationens president Jallal Toufiq lyfte fram. Enligt INCB har brottsbekämpande myndigheter svårt att övervaka och även åtala när det gäller aktiviteter på nätet, bland annat på grund av kryptering och jurisdiktionsproblem.

– Kriminella grupper utnyttjar legitim e-handel och andra onlineplattformar för handel med narkotika, sa Jallal Toufiq vid en presskonferens i Wien.
Särskilt är det försäljning av fentanyl och andra syntetiska opioider som oroar INCB på grund av den stora risken för överdoser och dödsfall.

Även betydelsen av sociala medier lyfte fram i rapporten.

– Sociala medier används i allt större utsträckning som en lokal marknadsplats för illegala droger, med konsekvenser för ungdomar, inklusive barn, sa Jallal Toufiq.
Detta med internet och narkotikahandel är inga nyheter och Jallal Toufiq påpekade att INCB har uppmärksammat det åtminstone sedan 2009, då organisationen presenterade riktlinjer riktade till regeringar om att förhindra illegal försäljning av internationellt kontrollerade ämnen via internet.

Men INCB påpekar också att sociala medier och internet innebär möjligheter. Telemedicin kan till exempel användas för att förbättra tillgången till behandling för personer med drogmissbruk.

– Sociala medieplattformar har också potential att nå unga människor med drogförebyggande budskap och bidra till att öka medvetenheten om skadorna av droganvändning, sa Jallal Toufiq.

INCB menar också att det finns allt mer som visar på samband mellan narkotikarelaterade brott och, även om de betonar att det behövs mer forskning.
– Odling av narkotikagrödor, främst i avlägsna och ekologiskt ömtåliga områden, leder till betydande effekter på ekosystem och biologisk mångfald, sa Jallal Toufiq.

Han berättade också att koldioxidavtrycket från olaglig narkotikaproduktion har konsekvenser för klimatförändringarna. Enligt INCB släpper bara kokainproduktionen ut uppskattningsvis 8,9 miljoner ton koldioxid per år.

Samtidigt påpekar INCB att också kampen mot narkotika kan ha negativa miljöeffekter. Till exempel kan områdesbesprutning av narkotikaodlingar skada också andra växter än de man vill få bort och leda till förorening av mark och vatten.

Jallal Toufiq lyfte också frågan om legalisering av cannabis.
– INCB upprepar sin oro angående legaliseringen av användningen av cannabis för icke-medicinska ändamål, sa Jallal Toufiq.

Den uppenbara spänningen mellan dessa bestämmelser och legaliseringstrenden måste hanteras av undertecknarna av narkotikakontrollkonventionerna, påpekade han.

– INCB anser att legalisering för icke-medicinska och icke-vetenskapliga syften av substanser som är under internationell kontroll fortsatt strider mot konventionerna, svarade Jallal Toufiq på en direkt fråga om den tyska situationen.

• Hela INCB:s rapport finns att läsa här: INCB Annual Report 2023 (pdf)

Annonser