Rekordbeslag i Norviks hamn

Upp emot 1,5 ton kokain har beslagtagits i en container vid Norviks hamn i Nynäshamn, enligt uppgifter i flera medier. Troligen det största enskilda narkotikabeslaget i Sverige hittills.

I en container i Norviks hamn hittades stora mängder kokain. Något officiellt besked om storleken på beslaget har inte givits, men uppgifter till flera medier talar om nästan 1,5 ton. Att det är ett exceptionellt stort beslag bekräftas av Tullverket.

– Mig veterligen så är det det största narkotikabeslaget svenska Tullverket har gjort, säger Martin Peterson vid Tullverket till P4 Stockholm.

Polisen, tullen och åklagarmyndigheten samarbetade i operationen som ledde till beslaget. Åklagare Anders Nyberg är till SVT mycket förtegen om detaljerna kring hur narkotikan upptäcktes eftersom han inte vill äventyra utredningen.

Kokainet var troligen inte avsett enbart för den svenska marknaden, utan bedömningen är att den även var avsedd för den nordiska och europeiska marknaden.

Sex personer, varav två är under 18 år, har häktats till följd av beslaget.

Annonser