EU-kommissionen vill reglera vitt snus

BRYSSEL EU-kommissionen vill ha en gemensam europeisk reglering och eventuellt förbjuda nikotinpåsar, så kallat vitt snus. Men ännu har inget förslag presenterats.

I samband med att EU-kommissionen ser över de europeiska lagarna kring tobaksprodukter har det också blivit aktuellt att se över regleringen av nikotinpåsar, så kallat vitt snus, skriver Politico.

Redan idag finns reglering på EU-nivå när det gäller e-cigaretter, och vanligt snus är förbjudet inom EU, även om Sverige fått ett undantag. Men det finns inga gemensamma EU-regler som reglerar den form av nikotinprodukter som utgörs av nikotinpåsar.

Nikotionpåsar upplevs allt mer som ett potentiellt hälsoproblem och några EU-länder har redan infört förbud, till exempel Nederländerna och Belgien. I andra länder där produkten är tillåten har man sett en mycket kraftig ökning av användningen. Detta har gjort att frågan om reglering på EU-nivå blivit aktuell och bland annat varit aktuell i EU-parlamentet.

“Nikotinpåsarnas växande popularitet ger upphov till allvarliga folkhälsoproblem och utgör en allt större utmaning för den inre marknaden”, menade till exempel EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides när hon svarade på en skriftlig fråga från den spanska EU-parlamentarikern Nicolás González Casares.

I sitt svar uppgav Kyriakides också att  ”regleringen av nya produkter, såsom nikotinpåsar, är kärnan i den pågående utvärderingen i linje med målet för den ”tobaksfria generationen” att bättre skydda medborgarnas hälsa och i synnerhet ungdomar från de risker som följer av tobak och relaterade produkter”.

Enligt Politico finns det en rapport som är sammanställd på uppdrag av EU-kommissionen som visat att snusförbudet varit lyckat och att det kan vara lämpligt att utvidga förbudet till att omfatta också nikotinhaltiga orala produkter.

I centrum för diskussionen finns frågan om nikotinprodukternas medicinska skadeverkningar, men också om det beroende som skapas av produkterna leder till ökad användning också av andra tobaksprodukter. Industrin å sin sida menar att dessa produkter gör att personer som redan är beroende av nikotin kan använda mindre skadliga sätt än tobaksrökning.

Det dröjer ännu innan det kommer ett förslag från EU-kommissionen och därmed än längre tills en eventuell förändring i direktiven kan ske.

Annonser