Stabila narkotikapriser även 2023

Även under 2023 var gatupriset för narkotika stabilt, enligt CAN:s senaste rapport om narkotikaprisutvecklingen. Men i ett historiskt perspektiv är priserna låga.


I en tid av globala ekonomiska svängningar och samhällsförändringar har narkotikamarknaden visat en oväntad stabilitet. En färsk rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att narkotikapriserna ”på gatan” förblivit relativt stabila från 2019 till 2023.

Detta trots flera potentiellt prishöjande händelser, såsom pandemin och dess rese- och transportrestriktioner, avlyssnad kommunikation mellan kriminella, generell kostnadsökning på grund av inflation och en svagare kronkurs.

– Narkotikapriserna 2023 ligger på ungefär samma nivå 2019, trots att det under senare år har inträffat en rad händelser i omvärlden som hade kunnat medföra ökningar, säger Ulf Guttormsson avdelningschef på CAN.

Liknande resultat har också noterats i analyser från EU:s narkotikabyrå EMCDDA och Europol.

Även om priserna varit stabila de senaste åren, så är det historiskt låga, enligt rapporten som beskriver gatupriser på narkotika med ett perspektiv på 35 år.

– 2023 kostade amfetamin omkring 200 kronor per gram, vilket är mindre än en fjärdedel av prisnivån för 35 år sedan om man tar hänsyn till inflationen, säger Ulf Guttormsson.

Heroinet har fallit lika kraftigt i pris. Även för hasch och kokain syns prisnedgångar i ett 35-årigt perspektiv, men inte lika kraftiga.

CAN samlar även in priser på insmugglade cigaretter och alkoholdrycker. I årets rapport har omsättningen för dessa varor beräknats för första gången. För alkoholdrycker uppgick den till 700 miljoner kronor och för cigaretter till 100 miljoner kronor.

Rapporten Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2023 bygger på information som CAN regelbundet samlar in från Sveriges samtliga 27 polisområden. Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet.

Annonser