Oregon återkriminaliserar narkotikainnehav

SALEM Oregons guvernör Tina Kotek har nu undertecknad den lag som återkriminaliserar även mindre narkotikainnehav i delstaten. Därmed upphör den omfattande avkriminalisering som beslutades i en folkomröstning 2020.

Den nya lagen, som åter gör det till ett brott att inneha narkotika, beslutades med stor majoritet i båda kamrarna i delstatskongressen. Samtidigt som den nya lagen innebär att man riskerar upp till sex månaders fängelse för innehav, ska stora satsningar göras på vård och behandling.

Det införs också möjligheter för myndigheterna att avstå från att lagföra personer som grips med narkotika om de i stället till exempel påbörjar behandling. Den nya lagen träder i kraft den 1 september 2024.

Hur denna del av lagstiftningen genomförs är upp till varje county och enligt Oregon Public Broadcasting  kan det komma att se olika ut i olika counties och det är inte ens säkert att möjligheten kommer att tillämpas i hela delstaten.

Återkriminaliseringen omfattar inte cannabis – som är legaliserat i delstaten sedan tidigare – och inte heller den möjlighet till att få besöka speciella centra där man kan ta svampar med psilocybin. Däremot omfattas innehav av psilocybin utanför dessa centra av lagen.

Annonser