Polis med narkotika i kakburk frias från narkotikabrott

Två poliser döms av Södertörns tingsrätt till fängelse för grovt tjänstefel, tjänstefel och brott mot tystnadsplikt. De frias dock från narkotikabrott, trots att de transporterat och förvarat en större mängd narkotika.


De båda poliserna ska bland annat låtit bli att rapportera narkotika som de beslagtagit och i stället förvarat den, bland annat i en kakburk i den ena polisens hem. Poliserna åtalades också bland annat för att ha förstört bevismaterial och för att ha avslöjat hemliga uppgifter.

– Tingsrätten har funnit att bevisningen mot polismännen har varit stark. Det är klarlagt att de åsidosatt vad som gällt för dem som poliser genom det sätt de har hanterat narkotikan på. Det är även klarlagt att de röjt hemliga uppgifter, säger domaren Tord Pettersson, ordförande i målet i ett pressmeddelande.

En viktig fråga i målet har varit hur polismännens hantering av narkotikan ska bedömas. Åklagaren hade yrkat att polismännen i första hand skulle dömas för grovt narkotikabrott och i andra hand för grovt tjänstefel. Domstolen friar polismännen för grovt narkotikabrott, men dömer dem för grovt tjänstefel.

– Det huvudsakliga skälet för tingsrättens bedömning är att det har rört sig om ett polisiärt beslag och att hanteringen skett i tjänsten och inte för något privat ändamål, säger Tord Pettersson.

En av poliserna döms för grovt tjänstefel, tjänstefel och brott mot tystnadsplikt till fängelse i två år. Den andra polisen döms för grovt tjänstefel, tjänstefel och brott mot tystnadsplikt till fängelse i ett år och sex månader. I beslutet om straff har domstolen räknat in att de båda sannolikt blir av med sina arbeten.

Annonser