Drogfakta

De vanligaste droger som förekommer bland ungdomar idag är tobak, alkohol, sniffningsmedel, dopingpreparat och narkotika. Droger kan framkalla stark upprymdhet och välbefinnande – s k eufori – som tar sig olika uttryck. Men också ge oväntade, ej önskvärda reaktioner, allt från tillfällig nedstämdhet till skrämmande ångestattacker och återkommande psykoser.

Dödlighet i samband med droganvändning har ökat oroväckande senaste åren i Sverige, bland annat av opioider, nya psykoaktiva substanser (NPS), läkemedel eller kombination av olika preparat och alkohol. Men även flera till synes oförklarliga våldsdåd har inträffat där förövarna använt droger.

Narkotika är förbjudet över nästan hela världen. Narkotika är ämnen som är registrerade i FN:s narkotikakonventioner (på svenska via ECAD:s sajt) och på någon av Läkemedelsverkets listor.

WHO har gjort en ny genomgång om cannabis hälsorisker, samt en översikt om ”medicinsk cannabis”. År 2010 enades världens länder om en alkoholstrategi för att minska alkoholens skador.

[Sidinfo med enskilda substanser har på grund av tidsbrist att regelbundet uppdatera lyfts bort från drogfakta-delen].

Följ istället gärna Tullverkets årsstatistik över beslag, och drogfakta från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN och Drugsmart.