Systemkunder väljer billigare drycker

Systembolaget vinst före skatt mer än fördubblades ifjol (till 551 miljoner kronor). Nettoomsättningen steg till nära 38,2 miljarder, men försäljningsvolymen minskade något. Ett förändrat köpbeteende kan noteras, kunder väljer oftare billigare drycker.


”Kunderna besökte oss oftare, men handlade färre och billigare varor, och försäljningsvolymen sjönk. Köpmönstren har återgått till att se ut mer som före pandemin”, skriver Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget, i företagets bokslutskommuniké för 2023.

Systembolaget sålde ifjol 555,5 miljoner liter drycker (sprit 24, 2 milj. liter, vin 211,6 milj., starköl 288,4 milj., cider/blanddrycker 27,7 milj., och alkoholfritt 3,5 mil liter), en liten minskning från 558,4 liter året före. Efter tidigare försäljningsrekord under pandemin (då resandeinförsel, smuggling och krogbesök minskade kraftigt), så har försäljningen 2023 börjat återgå till att se ut mer som före pandemin.
Men kundbesöken ökade en procent under året och de ökade tre procent under jul- och nyårsveckorna.

Systembolaget har gjort en omorganisation, där bland annat personal minskats på huvudkontoret, men totalt så hade ifjol företaget cirka 3900 årsarbetare, ungefär lika många som året före.

Statliga detaljmonopolets intäkter
ökade 2,7 procent under 2023 och vinstlyftet före skatt till 551 miljoner kronor (året före 248 mkr). Att rörelseresultatet förbättrades kraftigt, såväl sista kvartalet (107 mkr, jämfört med 31 mkr perioden året före) som för helåret (434 mkr, jämfört med 192 mkr), förklaras till stor del av att en omstrukturerings-reserv som avsattes 2022 och delvis återfördes ifjol, enligt Carlsson Meyer.
Och att omsättningen steg under fjärde kvartalet, även om försäljningsvolymen minskade, förklarar Systembolaget vara kopplat till leverantörernas prishöjningar och höjd alkoholskatt.

Årets Nöjdkund-index för Systemet uppgick till 80,3 ifjol (80,7 året före) och ålderskontrollen till 97,5 procent (andel personer som vid särskilda kontroller tillfrågas om legg om de ser ut vara under 25 år). Alkoholindex som mäts en gång per år visade 59,5 (60,0 året före), vilket indikerar en något mer tillåtande attityd i samhället till alkohol.

• Fotnot: Systembolagets bokslutskommitté för januari-december 2023 finns att läsa här (pdf-fil, 22 sidor).

Annonser