Mindre drickande än före pandemin

Svenskarnas alkoholdrickande har inte återgått till samma högre nivå som före coronapandemin, särskilt resandeinförseln är inte tillbaka fullt ut. Det visar en rapport om alkoholkonsumtion 2022 från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning.


Alkoholkonsumtionen sjönk markant i Sverige under pandemin då restriktioner infördes, krogar hade mindre öppet och resandet minskade när gränser stängdes. Fester och socialt umgänge med alkohol minskade betydligt.

Ifjol hade de flesta restriktioner lyfts och alkoholdrickandet ökat något (1,6 procent) jämfört med 2021, men totalkonsumtionen var cirka 2 procent lägre än året före pandemin 2019. Och både resandeinförsel och inköp av smugglad alkohol har minskat jämfört med före pandemin, (-32,8 procent respektive -64,9 proc).

– Det är intressant att se hur flera vanor under pandemin kan ha stannat kvar. Svenskarna fortsätter dricka mindre överlag. Och särskilt resandeinförseln av alkohol har inte har nått upp till samma nivåer som före pandemin, dyrare bränsle kan också ha spelat en roll, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN till Drugnews.

Ur CAN-rapporten

Insmuggling av alkohol har minskat, jämfört med före pandemin. Restaurangförsäljningen är tillbaka på samma nivå. Systembolagets försäljning som ökade under pandemin är fortsatt relativt hög (cirka 70 procent av totala alkoholmarknaden, en ökning från 65 procent före pandemin).

• Drugnews: kan alkoholkonsumtionen fortsätta på en lägre nivå framöver, tror du?
– Det får vi se, nya alkoholvanor med mindre drickande under pandemin kan bli en slags ny normalnivå. Dessutom kan en mer ansträngd ekonomi med ökad inflation, högre räntor, svagare krona och mindre pengar kvar i fickan bidra till minskad alkoholförsäljning, säger Björn Trolldal.

Rapporten – som stämmer väl med den preliminära som släpptes i våras och Drugnews skrev om – har även fler data om svenskarnas alkoholvanor:

Alkoholkonsumtionen ökade något 2022 i Sverige, +1,6 procent, till 8,82 liter omräknat i ren alkohol per person 15 år och äldre.

• Av dryckesslagen stod vin för 43,8 procent, starköl 31,7 proc., spritdrycker för 18,1 proc., folköl 4,3 proc., och cider för 2,1 procent av den totala konsumtionen.

• Av den registrerade alkoholkonsumtionen 2022 utgjorde 85,1 procent och oregistrerade 14,9 proc. Året före pandemin var motsvarande siffra 8,98 liter /person, toppåret var 2004 med 10,6 liter per person.

• Resandeinförsel och smuggelköp har minskat under perioden 2019-2022. Jämfört med 2021 ökade dock den förra (+86,9 proc.) medan smuggel minskade nära 65 proc.

• CAN-rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2022” (pdf-fil, 71 sidor) av Björn Trolldal bygger på data från Monitormätningar 2022. Sedan millennieskiftet samlas uppgifter för såväl den registrerade (från Systembolaget, restauranger, folkölsförsäljning) och den oregistrerade alkoholförsäljningen (t.ex resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning, internethandel) i Sverige.
Dessutom intervjuas 18 000 personer varje år i undersökningen om sina alkoholvanor och inköpskällor för att komplettera bilden.

Annonser