Resandeinförsel av alkohol ökade 2022

Sedan restriktionerna försvann nära fördubblades resandeinförseln av alkohol ifjol (85 procent) till Sverige, jämfört med 2021. Alkoholkonsumtionen totalt ökade något, men var något lägre än 2019, året före pandemin, enligt preliminära data.

Resandeinförseln av alkohol steg kraftigt i takt med att resandet ökade efter pandemin, visar en ny promemoria om alkoholkonsumtion och säljkanaler från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Björn Trolldal, CAN. Foto: Eveline Johnsson

– Men trots ökningen ifjol, så är resandeinförseln 34 procent lägre jämfört med 2019, säger alkoholforskaren Björn Trolldal på CAN till Drugnews.

Uppgifterna om registrerade alkoholkonsumtionen kommer från officiell försäljning (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker), medan oregistrerade delen utgörs av uppgifter från intervjuer om resandeinförsel, köp av insmugglad alkohol, via nätet eller hemtillverkat).

Totalt uppgick resandeinförseln ifjol till åtta procent och ingår i gruppen oregistrerad alkoholinförsel. Även om gränserna åter öppnats så är det inte självklart att införseln fortsätta att öka. Och vad gäller alkoholsmuggling så minskade den kraftigt ifjol (nära halverad till 2 procent av totala konsumtionen), jämfört med 2021, och var betydligt lägre än före pandemin.

Både tullens beslagsstatistik och CAN:s siffror om var svenskar handlar alkohol visar på minskad smuggling, delvis för att det blivit dyrare att köra ner till tyska gränsbutiker och fylla sina skåpbilar.

• Drugnews: kommer resandeinförsel av alkohol fortsätta öka och smuggling ta fart framöver?
– Nja, det är inte säkert. Det finns flera nya faktorer som kan spela in – dyrare att resa, högre bränslepriser och en ansträngd ekonomi för många kan göra att färre handlar alkohol utomlands och kanske även mindre härhemma, svarar Björn Trolldal.

Totalt ökade alkoholkonsumtionen ifjol till 8,8 liter (+1,5 proc.), omräknat till ren alkohol per invånare över 15 år. Men det är lägre än före pandemin (8,98 liter per invånare år 2019) och långt från toppåret 2004, då svensken i snitt drack över 10 liter var.

– Så ökningen ifjol är inget trendbrott, snarare en återgång till ”normal nivå”. Vi får se tiden an hur inflation, lägre köpkraft och ökad oro framöver påverkar även alkoholinköpen, det är inte omöjligt, säger han.

Under pandemin ökade alkoholförsäljningen på Systembolaget och minskade på restauranger vars öppettider inskränktes och från utlandet när gränser stängdes. Men ifjol sjönk tvärtom detaljhandelsmonopolets försäljning med 4,7 procent och dess andel som källa för totala konsumtionen minskade från 74,9 till 70 procent. Restaurangers andel steg från 8,1 till cirka 11 procent och folkölsförsäljning preliminärt minskade något (se graf).

Källa CAN:-rapporten

Vad gäller olika dryckers andel av totala konsumtionen ifjol, så utgjorde vin 44 procent, starköl 32 procent och sprit 18 procent, folköl 4 procent och cider 2 procent. Notabelt i rapporten är att andelen oregistrerad starksprit (privatinförd, smugglad eller hembränd etc.) har sjunkit kraftigt senaste decenniet, från drygt hälften av den sprit som dracks 2013 till ungefär en fjärdedel ifjol.

• Fotnot: CAN-pm ”Alkoholkonsumtionen under 2022 – preliminära uppgifter från Monitormätningarna” (pdf-fil, 12 sidor). Rapporten är preliminär då uppgifter om restaurang- och livsmedelsbutikers försäljning blir klara först senare, definitiva alkoholdata presenteras i höst. Mätningarna om svenskarnas alkoholvanor och inköpskällor har gjorts sedan millennieskiftet genom intervjuer med cirka 18 000 personer varje år.

Annonser