Cannabis ger kroniska hjärnskador

STOCKHOLM Hjärnan förändras permanent vid cannabisanvändning och ökar risken att bli beroende av andra droger, visar en svensk studie. Ju tidigare drogdebut, desto större risk för livslångt beroende.

Det råder det inte längre några tvivel om konstaterar Maria Ellgren som under World Forum-konferensen presenterade sin avhandling om hur hjärnan neurobiologiskt påverkas av cannabis. Resultaten har publicerats i Neuropsychopharmacology .

Maria Ellgren arbetade tidigare vid Karolinska Institutet och har i dagarna börjat inom läkemedelsindustrin för att utveckla nya antidepressiva mediciner.

– Vi har nu mycket starka belägg för att marijuana inte bara är en stunds “harmlöst fnitter“ som John Lennon en gång sade, säger Robert L. Dupont, ledande inom drogprevention och tidigare chef för National Institute on Drugabuse i USA som sponsrat Maria Ellgrens forskning.

Hon har studerat råttor, vars hjärnor “tyvärr“ är helt jämförbara med människans när det gäller funktion och uppbyggnad. Så slutsatserna av dessa studier är helt överförbara på människan.

Bland annat har hon gjort försök med gravida råttor som fått cannabis. Deras barn fick sedan vara drogfria och växa upp till tonåringar då de fick chans att själva förse sig med heroin. Jämfört med råttor som inte utsatts för cannabis i fosterlivet var de dubbelt så snabba på att förse sig själva med heroin. De var alltså mer villiga att använda en annan starkare drog.

När de förvägrades mat under ett dygn blev de också mer stressade än jämförelsegruppen och försåg sig själva med än mer heroin.

– Kroniska förändringar i hjärnan uppstår och stresskänsligheten ökar. Och ju yngre man är vid drogdebuten desto större är risken att förbli beroende. Cannabis gör hjärnan känsligare för andra droger och kan alltså bli inkörsporten till andra missbruk, sammanfattar Maria Ellgren.

Hos vuxna råttor har man också sett att cannabis permanent påverkar den kognitiva förmågan och ökar risken för schizofreni. Något som den brittiska professorn i psykiatri, Peter B Jones, dagligen ser bevis på i sitt arbete som chef för den psykiatriska institutionen vid Cambridges universitet.

– Cannabis får helt klart konsekvenser för den mentala hälsan. Ungefär två tredjedelar av våra patienter har använt cannabis. Endast en av fem har aldrig varit i kontakt med cannabis. Genomsnittsåldern för cannabisdebuten är 16 år, men många börjar mycket tidigare, redan i elvaårsåldern, vilket är mycket oroande. En av tio unga vuxna i Storbritannien är beroende av cannabis, säger Peter B Jones som också anser att styrkan i beroendet generellt sett underskattas.

Avgiftningen är ofta mycket plågsam med bland annat svåra sömnstörningar.
Den mest framgångsrika behandlingsmetoden mot cannabisberoende har visat sig vara kognitiv beroendeterapi, att aktivt och drogfritt arbeta med beteendeförändringar.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser