Narkotikafrågan het i Wien

PRATERN Orosmoln eller ljusning efter Wienmötet?WIEN World Forum Against Drugs samlar i helgen drogrestriktiva deltagare i Wien. Och nästa vecka blir intensiv då FN:s medlemsländer på CND-möte i samma stad ska försöka enas om deklaration inför toppmötet Ungass i generalförsamlingen i april om narkotika.

Inför ett 75-tal delegater öppnade Sven-Olov Carlsson, styrelseordförande i World Federation Against Drugs, 5:e World Forum om droger.
– Narkotikapolitiken bör förebygga droganvändning. Och liksom som för att alkoholpolitiken ska vara effektiv, så måste den sträva efter att minska totalkonsumtionen, sade han.

Han ser inte heller en motsättning, mellan policys för att minska droganvändning och att minska drogrelaterade skador. Båda behövs. Men han gillar inte att ”konsumtionsrum” öppnats på flera platser – cirka 60 ställen i 36 städer finns nu i Europa.

– Skulle någon hänvisa familjemedlemmar eller vänner till ett narkotikakonsumtionsrum för injektion eller inandning av droger? För mig är svaret tydligt: Nej

– Målet för att hjälpa en kär vän med missbruksproblem bör inte vara att minska deras narkotikaanvändning, utan att stoppa den, sade han.

Carlsson och Wfad menar också att det är ett falskt val om att narkotikapolitik måste välja mellan behandling och fängelse. Enligt hans mening, så finns det ingen konflikt i narkotikapolitiken mellan att stödja missbrukarvården och stödja det straffrättsliga systemet roll att både minskad tillgång och minskad efterfrågan.

Han vill se en balanserad politik som stöder mänskliga rättigheter för såväl beroende som personer runt om och uppmuntra bättre koppling mellan folkhälsa och straffrätt.

För Wfad är det viktigt att förebyggande ska ha första prioritet i narkotikapolitiken, både ur lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Samhällsbaserade strategier som främjar drogfria miljöer och sociala normer har visat sig minska användning av både lagliga och illegala substanser.

Fokus under World Forum är därför skydda barns rättigheter från narkotika (som sägs i Barnkonventionen) och förebyggande strategier.

Kevin Sabet från Smart Approaches to marijuana i USA, berättade om legaliseringens negativa konsekvenser i några delstater. Och hur fler folkomröstningar är på gång om såväl medicinsk marijuana och nöjesbruk av cannabis.
– Marijuana-företagen driver på och är här för att tjäna pengar. De har pengarna och mikrofonerna, och hävdar att legaliseringen inte går att stoppa. Men vi har forskarna med oss, sade han.

Kevin Sabet visar marijuana i ätbar form.
Kevin Sabet visar marijuana i nya former.

Sabet berättade att det finns cannabis-varianter med mycket hög THC-halter, gratisprover delas ut och marknadsförs hårt. Han jämför med hur tobaksindustrin drev på och försökte locka nya unga rökare, nu finns marijuana-godis och drycker som riktas till barn och unga.

– Kvinnor kan få en mycket viktig roll i motståndet mot Big Marijuana. De är på vår sida och är mer intresserade av prevention, kontroll och utbildning för att skydda barnen, medan andra talar om konsumtion och legalisering, sade han.

Även om många unga i USA rökt marijuana idag, så är situationen inte lika i hela världen. I Europa och Latinamerika till exempel så är ofta majoriteten unga emot droger och legalisering, enligt enkäter.

En annan talare på World Forum var Bertha Madras, professor i psykobiologi på Harvard Medical School, i USA. Hon gav en initierad genomgång av riskerna med cannabis, hur drogen tränger in i hjärna och kropp och påverkar flera funktioner, psyke och är beroendeframkallande.

Hon har även medverka i WHO-rapporten om cannabis hälsoeffekter som nyligen publicerades och har även undersökt drogens medicinska effekter. Nära hälften av USA:s delstater har idag i folkomröstningar tillåtet medicinsk användning genom att röka marijuana. I några delstater är den godkänd för nära 50 diagnoser.

Bertha Madras, cannabisexpert.
Bertha Madras, cannabisexpert.

– Men när man ser närmare på några av de få studier som gjorts, så är flera av dem ett skämt, en slags science fiction. Exempelvis evidensen för att behandla Parkinson eller Huntingtons sjukdom med marijuana, sade hon.

De få studier som gjorts har ofta få deltagare, de flesta är cannabisanvändare sedan tidigare, studierna görs under kort tid och håller inte som underlag för att godkänna dem som läkemedel nationellt. De få randomiserade studier som gjorts är om smärtlindring, ofta hoppade deltagare av som inte tidigare använt cannabis.

Ofta är det yngre män som fått licens från läkare om att röka drogen för oprecisa besvär eller smärtlindring.

I såväl ett rättsfall i Kalifornien om medicinsk marijuana, där Madras var expertvittne, och en genomgång hon gjort för WHO om drogen som medicin, summerar hon att det inte finns på kartan under överskådlig tid att drogen klarar kraven för medicin. Då fördelar inte överväger risker och biverkningar.

– Marijuana är inte säker, särskilt för unga hjärnor. Och det finns inga, inga vetenskapliga bevis som håller för att rökning av plantan ska godkännas som läkemedel.
– Det handlar snarare om att försvara hjärnan från legalisering av drogen, det vore annars som att starta en tsunami, sade hon till Drugnews efteråt.

Tjejer från Serbien och Singapore med armband mot droger. Foto: Drugnews
Delegaterna Cecilia Hajzler, från Serbien, och Cheryl Ho, Singapore, med antidrog-armband. Foto: Drugnews

 

Senare under lördagen berättade representanter för föreningar på Balkan om hur de arbetar med drogproblem. Därefter hölls föredrag från Pakistan, Kenya och Libanon om förebyggande åtgärder. Leena Haraké från svenska KSAN berättade om gender-perspektiv i drogprevention.

På söndag fortsätter World Forum i Wien, då även WFAD håller sin kongress.

• Femte World Forum anordnas i Wien efter att tidigare bara hållits i Stockholm, där Wfad har sin bas. Främst för att CND (Commission on Narcotic Drugs) nu arrangeras där. Många föreningar och ideella krafter samlas för att lobba och försöka påverka narkotikapolitiken. Redan är slutdokumentet försenat och hinner kanske inte bli klart under medlemsländernas möte kommande vecka i Wien. Det är tänkt att bli den deklaration länderna ska anta under Ungass, FN:s generalförsamlings särskilda möte om narkotika i New York.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Annonser