Röster i vimlet på World Forum

Drugnews vimlar och talar med några besökare på internationella narkotikakonferensen i Stockholm om forumet, legaliseringshotet och situationen på hemmaplan.

ENKÄT & BILDER: Pernilla Rönnlid, Bruce Clarke och Sven Liljesson

Rima Turk, Libanon• Rima Saade Turk, 48 år, general-sekreterare för Nusroto Associations drog-rehabiliterings-center Cenacle Center of the Son of Man, i Libanon.

• Varför är du här:
– Jag är här eftersom min organisation är medlem i World Federation Against Drugs och för att jag är nominerad som Asiens representant till WFAD:s styrelse. Jag vill dela erfarenheter med andra gräsrotsorganisationer och jag vill öka vår kunskap om droger och behandling, svarar hon.

• Vad har varit mest intressant på forumet?
Domarna från Belgien, USA och Jamaica som berättade om Drug Courts. Det existerar inte Libanon.  Där hamnar drogberoende ofta i överfulla fängelser där situationen är hemsk.

• Hur är drogsituationen i Libanon?
– Den är dålig. Det finns många som är beroende och många som handlar med droger. Det finns tillgång till droger överallt – på gatan, nattklubbar, i skolor och universitet.  Just nu har vi många syriska flyktingar och många av dem är beroende.
– Heroin, kokain och Captagon-tabletter är vanligt och problemen ökar. Från 2005 till 2013 ökade drogmissbruket med 47 procent. Libanon behöver en strategisk plan för att bekämpa droger, vi behöver alternativ och kapacitet, och vi har inget. Alla gräsrotsorganisationer, speciellt vår, har ett tufft arbete.

• Vad tänker du om legaliseringsvågen?
Jag hoppas att andra länder inser faran med cannabis. Drogen dödar våra ungdomars kapacitet. Jag är så glad för jag märker att alla här på forumet är emot en legalisering av cannabis. Och vi kan tillsammans ta ställning emot.

• Ditt bästa argument mot cannabis?
– Cannabis dödar våra ungdomars IQ, svarar Rima.

 

Anton Resare, volontär.
• Anton Resare, 18 år, arbetar på bowlinghall i Strängnäs.

 • Varför är du här på World Forum?
– Jag är med i Smart Ungdom och hörde att det behövdes volontärer här. Vi hjälper besökare och delegater tillrätta och delar ut diplom till föreläsare i form av bevara svensk skogsmark, svarar han.

• Drogsituationen i Strängnäs?
– Tror inte det är så stora drogproblem, relativt sett. Visst har jag kompisar som prövat och alkohol dricks ju av många tonåringar. Men inte jag själv – har aldrig rökt tobak eller druckit alkohol, min mamma är sköterska och min förebild. Vill inte förstöra min kropp.

• Bästa argument mot cannabis?
– Vi behöver inte ytterligare en tillåten drog vid sidan av tobak och alkohol. Många myter som sprids, exempelvis om cannabis som medicin. Cannabis är inte ofarligt, utan skadar hela kroppen. Jag vill kunna njuta av livet fullt ut.

 

 

Faustin Onyango, Tanzania

• Faustin Onyango, 27 år, föreningen Mapambano Centre for Children Rights i Mkurangi, Tanzania.

1) Mest intressant vid forumet?
– Möten med alla besökare från hela världen, dela erfarenheter och kunskap. första gången jag är utanför Afrikanska kontinenten. Spännande! säger han.

2) Drogsituationen i Tanzania?
– Växande drogproblem tyvärr, nästan varje familj har minst en medlem som är beroende. Alkohol är vanligast, mycket lokal drycker som kan vara giftiga och säljs billigt. Bland narkotika är marijuana vanligt, men även problem med kokain och heroin. Min organisation vänder sig med förebyggande åtgärder och information till ungdomar och föräldrar.

3) Diskuteras legalisering i ditt land?
– Nej, de flesta är helt emot droger. Men det är brist på utrustning till polis och tull för att stoppa smugglingen via hamnar och flygplatser. Khat och cannabis odlas gömt i majsfälten i bushområden illegalt. Vi är bekymrade. Marijuana är inte bra, särskilt för sårbara ungdomar och risken psykisk ohälsa stor.

 

 

Ammi Karlsson och Pye-Mariana Hede, Västerås• Mariana Hede, 40 år, och Ammi Karlsson Pye, 55 år.
Alkohol- och narkotika-preventions-samordnare i Västerås.

• Varför är ni här?
Mariana Hede: – För att få en ännu mer fördjupad kunskap om narkotikasituationen både i Sverige och i världen och för att höra vilken sorts prevention som fungerar, svarar hon.

Ammi Karlsson Pye: – Vi vill lyssna på de som faktiskt utfört studier om cannabis, som Madeline Meier, och inte bara höra andrahandsinformation.

• Vad har varit mest intressant?
Mariana Hede: Professor Bertha Madras var jättebra. Hon underströk föräldrarnas roll och vi jobbar just nu med att sätta ihop ett Effekt-program för att jobba med föräldrar.

Ammi Karlsson Pye: Just att få höra om Dunedinstudien, en av de studier som visar att man får lägre IQ av cannabis, från Madeline Meier, gör det mycket lättare för oss att gå ut och prata om det. Vi har bättre kunskap efter den här genomgången.

• Tror ni att forumet gör skillnad?
Mariana Hede: Ja, även om vi jobbar på olika sätt och till viss del med olika saker har vi ändå samma mål. Jag tänkte på vilken global känsla det blir när människor från hela världen jobbar för samma sak. Det är jättehäftigt!

Ammi Karlsson Pye: Vi hörde just en presentation om Malawi. Det är bra att man uppmärksammar ett så litet land som försöker förändra, trots att de inte har några pengar alls att jobba med frågan. En person i publiken fångade upp dem och började berätta föreslå olika projekt. Då fick jag bekräftelse att den här konferensen är viktig just ur global synpunkt. Det är spännande att få vara med i ett sådant sammanhang.

• Vad tänker ni om legaliseringsvågen som går över världen?
Mariana Hede: Det är horribelt och vi måste arbeta aktivt mot det. Igår fick vi höra från en holländsk föreläsare att man faktiskt kan visa konsekvenserna av att landet varit mer liberalt.

Ammi Karlsson Pye: Det har ju inte gått bra i Colorado heller, igår fick vi höra att trafikolyckorna ökat. Försöket i England där man fick ha cannabis för eget bruk stoppades efter två år. Det finns många exempel på att det är fel att legalisera en drog till.

• Era bästa argument mot cannabis?
Mariana Hede: Att det sänker ditt IQ och att det räcker att du använder cannabis innan graviditeten för att det ska påverka det framtida fostret.
Ammi Karlsson Pye: Just IQ-argumentet är bra både till professionella och ungdomar. Det verkar vara ett argument som går fram, svarar hon.

 

Mario Fava, Malta• Mario Fava, från Malta, representerar 68 kommuner, i bland annat drogfrågor.

• Vad betyder World Forum för dig?
– Jag tycker det är mycket viktigt att få reda på vad andra länder i världen gör för att få bukt med droger, hur de arbetar med prevention. Här kan man utbyta information och både ge och få idéer som eventuellt kan appliceras på Malta.
World Forum Against Drugs är ett mycket viktigt forum för oss som är engagerar i denna fråga, svarar han.

Hur ser drogsituationen ut på Malta?
– På Malta är ecstasy mycket vanligt förekommande, det kan ha med den utbredda klubbtraditionen att göra. Vanligaste drogen förutom alkohol är cannabis. Smuggling av droger har ökat, det finns en ökad efterfrågan. Myndigheterna gör ett ganska bra jobb för att hålla bort smugglarna och profitörerna, nyligen har ett par stora nätverk sprängts av polis.

• Åsikt om den legaliseringsvågen. Ditt bästa argument om cannabis?
– Legalisering löser inga problem, den svarta marknaden kommer ändå att finnas. I slutändan är det alltid kriminella som tjänar pengar, de ligger alltid ett steg före. Däremot att minska användandet av droger kan vi arbeta mer för, vi måste involvera föräldrarna och satsa mer resurser på att utbilda ungdomar redan i tidig ålder, säger Mario Fava.

 

Eva Skärstrand, Stockholm
• Eva Skärstrand.
arbetar vid Folkhälsomyndigheten i Stockholm.

• Mest intressant  här, tycker du?
– Det mest intressanta på forumet tycker jag har varit att en flera olika föredragshållare på ett suveränt sätt lyckades fånga min uppmärksamhet. De kom från olika delar av världen och talade om exempelvis behandling och om droger, svarar hon.

• Drogläget här hemma?
– Drogsituationen i Stockholm är under kontroll, tycker jag. Vi har en liten nedgång av cannabisanvändande generellt. Men en liten uppgång bland unga pojkar mellan 16 och 20 år. Drogfrågan prioriteras i staden tycker jag, men här handlar det mycket om vilka resurser som ges för att kunna hålla bruket nere.

• Hur tänker du kring legaliseringsdebatten?
– Den internationella legaliseringsvågen av cannabis tycker jag inte om eftersom jag i mitt arbete tar del av rapporter som klart visar hur farligt cannabis är för en ung växande hjärna.
Att legalisera ytterligare en drog finns det inget skäl för, vi har ju redan tobak och alkohol, säger hon.

 

 

Maj-Inger Klingvall, Stockholm• Maj-Inger Klingvall, 68, Stockholm, tidigare statsråd och ambassadör, idag ordförande i KSAN.

(Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor), Stockholm. Delegat vid konferensen.

• Vad på World Forum intresserar dig?
Mest intressant tycker jag har varit att det har kommit en mängd av professionella personer från en mängd framträdande organisationer och myndigheter från i princip hela världen. Att ha fått möjlighet att delta i diskussioner med dem och lyssna på deras föredrag har varit mycket givande. Forumet är en mycket viktig arena för kampen mot drogerna, svarar hon.

• Om drogsituationen?
Ökningen av nätdrogerna bland de unga tycker jag är nästan otäckast, cannabisanvändande bland de unga tycker jag också är särskilt oroväckande.

• Legaliseringsdiskussionen?
Legaliseringsvågen som sprids över världen har det varit särskilt fokus på under konferensen. Jag blir väldigt upprörd och arg när jag hör om vilka otroligt starka ekonomiska krafter som ligger bakom legaliseringskraven. För dem handlar det bara om pengar.
Vi måste som organisationsmänniskor ta fram fakta och upplysa och utbilda de unga om dessa frågor.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Annonser