WHO-studie: Flickor röker och dricker som pojkar

Skillnaden i droganvändning mellan könen håller snabbt på att minska. Flickor är lika benägna som pojkar att röka, konsumera alkohol och använda e-cigaretter vid 15 års ålder. Det visar en stor internationell studie av drogvanor.


Data kommer från studien Health Behavior in School-aged Children (HBSC) där resultaten från 2021/2022 nu har publicerats. Enligt ett pressmeddelande från WHO Europa har det historiskt varit vanligare med användning av droger bland pojkar än bland flickor, men detta har nu förändrats. Vid 15 års ålder kommer flickor inte bara i kapp, utan överträffar i vissa fall pojkarnas konsumtion. Detta inkluderar cigarrettrökning, där en betydande skillnad vid 11 års ålder försvinner vid 15 års ålder. När det gäller användning av e-cigaretter är den högre bland flickor och även för alkoholkonsumtion är användningen bland 15 åriga flickor marginellt högre än bland pojkar.

Andra resultat i undersökningen är att över hälften av de tillfrågade 15-åringarna har använt alkohol och hela en av fem har nyligen använt e-cigaretter. Användningen av cannabis har minskat marginellt och drygt tio procent av 15 åringarna har någon gång använt cannabis.

– Den utbredda användningen av skadliga ämnen bland barn i många länder i den europeiska regionen – och utanför – är ett allvarligt hot mot folkhälsan, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa i ett pressmeddelande .

För att minska användningen av alkohol, nikotin och tobaksprodukter och förhindra att ungdomar börjar bruka dessa anser WHO att det behövs omfattande åtgärder. Bland de åtgärder som rekommenderas finns höjning av punktskatter, begränsa tillgången på nikotin- och tobaksprodukter och alkohol och förbud mot alla smakämnen i alla nikotin- och tobaksprodukter och ett omfattande förbud mot reklam, marknadsföring och sponsring i vanliga och sociala medier.

Health Behavior in School-aged Children-studien är en stor skolbaserad undersökning som genomförs vart fjärde år i samarbete med WHO:s regionkontor för Europa. Studien samlar in data om hälsobeteenden, hälsoresultat och de sociala miljöerna för ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år.  Den senaste HBSC-undersökningen (2021/2022) genomfördes i 44 länder och regioner i Europa, Centralasien och Kanada. Data samlades i huvudsak in mellan oktober 2021 och juni 2022.

Annonser