Ökade alkoholproblem i Lettland

RIGA Drogmissbruk, arbetslöshet och fattigdom har ökat i Lettland och hjälpbehovet är stort. Hälften av landets hushåll lever idag på existensminimum. Drugnews medarbetare Elin Lundgren har besökt Riga och hjälporganisationen Diaconia Center.

– Behovet av hjälp är så mycket större än man kan ana, säger Iveta Berkolde, föreståndare för Diaconia Center, till Drugnews.

Diaconia Center bedriver på kristen grund många olika slags hjälparbeten för de mest utsatta i Lettland. Med hjälp av bidrag främst från andra europeiska länder har centret verksamheter som soppkök, stödgrupper för ensamstående mödrar och dagcenter för barn tillhörande familjer i behov av stöd, eller helt enkelt barn som inte har några familjer alls.

Diaconia Center har tre hjälp-till-självhjälpsgrupper. Men behovet är större. I Lettland finns också program för Minnesotamodellen och Anonyma Alkoholister, men ingen framstående organisation som diskuterar attityder och alkohol- och narkotikapolitik. Iveta Berkolde tror att Lettland behöver hjälp för att skapa en attitydförändring bland främst ungdomar i förhållande till alkoholen.

Vid ett besök på Day Centre of Street Children, DCSC, berättar personalen att problem som är mycket vanligt förekommande bland familjerna och barnen är alkoholism och missbruk av narkotika. Detta i sin tur leder till arbetslöshet. Idag lever mer än hälften av Lettlands hushåll under gränsen för existensminimum, motsvarande cirka 1 340 kronor i månaden.

Under besöket förstår vi att centret är helt rätt placerat. Några av fastigheterna i kvarteret har fått strömmen avstängda av myndigheterna med avsikt att de boende ska flytta därifrån så man kan riva de ruckelliknande husen. Det gör dom förstås inte, för dom har ingen annanstans att bo. Hundar stryker omkring på gatorna och i fönstren tittar nyfikna tandlösa gummor på oss bakom slitna gardiner.

Diaconia-centrets lokaler är välrustade och erbjuder mat, läxläsningshjälp, psykolog och datorer för de barn som inte har någon annanstans att vistas. För att skapa en tryggare framtid för barnen arbetar man just nu med att ombilda till ett center där även eventuella familjemedlemmar kan få stöd och hjälp.

Sedan Lettlands självständighet från Ryssland 1990 så har problemen blivit större. Ekonomin i landet har visserligen stärkts, men antalet människor som inte har det nödvändigaste har ökat.

– Alkoholen är ett stort problem i detta, tillägger hon och beklagar att många tror att alkoholen ska lösa svårigheter med skapar egentligen bara fler bekymmer.

Alkoholproblemen har blivit värre senare åren och Iveta Berkolde måttar med händerna att så mycket kan man få för en dollar på svarta marknaden. Hon skakar uppgivet på huvudet.

Motåtgärder

• Lettiska regeringen vill försöka minska alkohol-konsumtionen i landet, från åtta liter till sex liter (hundraprocentig) alkohol per år.

• I början av året proklamerade hälsominister Gundars Berzin att informationskampanjer förbereds och insatser mot illegal alkoholhantering. Även ett förbud mot all alkoholreklam diskuteras.

Etiketter:

Annonser