Kategoriarkiv: Analysen

Tveksamt värde av EU-enkät med ”drogbrukare”

|

En stor europeisk webbundersökning om narkotika har gjorts riktad med frågor till droganvändare, i Sverige deltog drygt 5 500 personer. Men värdet av den och Folkhälsomyndighetens slutsatser kan ifrågasättas, skriver Staffan Hübinette i en analys.

Mer kunskap om narkotika behövs

|

Allt går inte åt fel håll, även om mycket återstår. Fler studier och rapporter ger mer kunskap som gör oss klokare i det komplexa pussel som narkotikapolitiken är. Det skriver Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center, i en analys med flera länkar i Drugnews.

Minskar legalt cannabis annat substansbruk?

|

Enligt ny en studie i USA minskar legalisering av cannabis användning tobak, alkohol och läkemedel. Men det är nog lite enögt – andra faktorer kan bidra, skriver Staffan Hübinette i en analys.

Risk för dominoeffekter av legalisering

|

SANTA FE/ AUSTIN Amerikanska delstaten New Mexicos legalisering av cannabis 1 april sätter press på grannen Texas – ett scenario vi kan komma att se även i Europa, skriver Staffan Hübinette i en analys.

Skilda världar i British Columbia och Sverige

|

Västvärlden kämpar med en omfattande opioidkris, relaterade dödsfall och andra drogproblem. Men sättet man valt att möta krisen skiljer sig markant mellan British Columbia i Kanada och Sverige, skriver författaren Staffan Hübinette i en analys.

Lägre cannabisbruk i pandemin i Nordamerika och Sverige

|

Cannabisanvändningen har minskat under pandemin visar nya data från drogvaneundersökningar i USA, Kanada och Sverige. Det gäller både samhällen som legaliserat och har ett förbud, skriver Staffan Hübinette i en analys.

Unga drabbas efter legaliseringen i Kanada

|

Flera negativa effekter kan ses efter att Kanada legaliserade cannabis, särskilt bland unga. Fler använder drogen och sex av tio upplever negativa konsekvenser. Författaren Staffan Hübinette skriver om nya data och jämför med Sverige.

Narkotikafrågan allt hetare på agendan

|

Ett år till ända och narkotikafrågan tycks komma högre upp på den politiska agendan. Bra då såväl dödlighet som konsumtion behöver minska. Däremot tycks mycket av det som förs fram i debatten inte stämma eller sakna perspektiv, skriver Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center, i en analys.

Legaliseringens följder i Colorado

|

DENVER Två nya rapporter om legaliseringens effekter i Colorado visar allt större negativa konsekvenser. Cannabisanvändning ökar, likaså relaterade dödsfall i trafiken, antal akutbesök, sjukhusinläggningar och självmord. På plussidan är att skatteintäkter växt något och att bruket bland barn inte stigit.

Vilka experter ska vi lyssna på?

|

Visst ska vi lyssna på experterna. Men olika forskare ger olika svar och perspektiv i exempelvis narkotikafrågan. I slutänden måste en helhetsbedömning göras utifrån bästa möjliga kunskap och där kommer politiken in. Det menar Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center, i en analys.