Hampaförbud upphävs efter EU-dom

(Drugnews/SL)
LAHOLM/LUXEMBURG Sveriges totalförbud mot odling av s.k. industrihampa med låg rushalt strider mot EG-rätten. Det slår unionens domstol i Luxemburg fast i målet om ekobonden i Halland som misstänkts för narkotikabrott. “Skönt. Det här blir startskottet för en miljövänlig och mycket användbar gröda i det svenska lantbruket“, säger Ulf Hammarsten till Drugnews.

Förhandsbeskedet är ett stort bakslag för regeringen, narkotikapoliser och flera frivilligorganisationer som varnat för att hampodling ökar risken för att även cannabissorter med högre rushalter (som kan beredas och missbrukas som marijuana och hasch) kan smygas in. EG-domstolen menar dock att hälsoskyddet säkras av de kontrollregler som finns kring utsädessorter och odlingar.

Ulf Hammarstens provodling på ett hektar vid gården utanför Laholm beslagtogs 2001 av polis med hänvisning till svensk narkotikalag. I tingsrätten ifrågasattes dock om svensk lag står över EU:s regler för inre marknaden. I övriga EU, förutom Grekland, betraktas hampa som en bidragsberättigad jordbruksgröda och inte som narkotika.

Tingsrätten konsulterade EG-domstolen när åklagaren Ann-Christine Claesson begärde att Hammarstens beslagtagna skörd skulle förstöras. Redan i höstas skrev EG-domstolens generaladvokat att Sveriges hampförbud stred mot EG-rätten, vilket nu domstolen väljer att följa.
Nu återgår frågan till tingsrätten i Halmstad som ska tolka beslutet i Hammarstens mål.

“Jag nöjer mig inte med att åklagaren bara lägger ner målet, utan kräver skriftliga besked om att hampodling nu är tillåten i Sverige. Dessutom överväger jag att begära skadestånd av staten för psykiskt lidande“, säger Hammarsten.
Redan i helgen åker han till repslagarmuseet i Älvängen utanför Göteborg som anordnar en hampautställning i vår. I bagaget medför han egna hampavaror.

”Hampa är en lättodlad, fantastisk växt som kan rena förgiftade, drogade jordar. Och allt från frön till fiber och rot kan användas till nyttigoprodukter som papper, textilier, isoleringsmaterial, mediciner, kosmetika och rötskydd. Vindkraftsproprellar görs redan i hampa, varför inte Jas-plan? Bara fantastin sätter gränser”, sägerUlf Hammarsten.

Nu måste regeringen börja se över svensk narkotikakontrollagstiftning.
“Domen är mycket tydlig om att EG-rätt står över svensk lag. Sverige måste ha ett stödsystem för hampodling av utvalda utsädessorter (max 0,2 procent THC-halt) och samtidigt kunna kontrollera att odling inte i missbrukssyfte sker“, säger Christian Groth på Socialdepartementet till Drugnews.

Det är enligt Groth oklart om det även krävs ett riksdagsbeslut för en ändring av den del av narkotikalagen som hittills förbjudit odling av all slags cannabis.
Torsdagens utslag kommer även att beröra de vilande mål mot bönder på bl a Gotland som fått hampskördar beslagtagna och misstänkts för narkotikabrott.

Hampamotståndarna har dock inte gett upp:
“Nu får vi se om det är några ruter i den svenska regeringen påså vis att de trotsar det här beslutet. Är det EG-domstolen eller svenska folket som ska bestämma vilken narkotikapolitik Sverige ska ha?“, undrar Per Johansson, förbundssekreterare i Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

• EG-domstolens dom.

Läs mer i Drugnews:
Generaladvokat: hampaförbudet strider mot EU-rätt
Hampaskörd beslagtogs efter riksåklagarens dekret
Beredd strida mot hampaodling i EU:s domstol

Etiketter:

Annonser