Nya bevis att marijuana ger hjärtproblem

DALLAS. Det har hittills bara funnits begränsade studier om sambandet mellan cannabis och hjärt- och kärlsjukdomar. Men i november 2023, under en vetenskaplig konferens med Amerikanska hjärtläkarförbundet, presenterades två nya studier som visar att regelbundet bruk av cannabis ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.

 År 2020 varnade American Heart Association, Amerikanska hjärtläkarförbundet, för användning av cannabis, (+Drugnews-artikel). Det rusgivande ämnet THC ökar pulsen och därmed syrebehovet i hjärtmuskeln och höjer blodtrycket, vilket i sin tur kan i sin tur leda till hjärtinfarkter, rytmrubbningar och stroke.

Några studier har sedan dess bekräftat de kardiovaskulära riskerna med cannabis. I en amerikansk studie undersökte man yngre patienter, 18 – 49 år, som fått hjärtinfarkt och samtidigt hade CUD, problematiskt bruk av cannabis. Av de som lades in på sjukhus i de åldrarna mellan 2007 och 2018 ökade andelen med cannabisproblem från 2,4 procent till 6,7 procent. Här utmärkte sig afroamerikaner extra tydligt. Av unga svarta amerikaner som fått hjärtinfarkt var 35 procent cannabisbrukare.[1]
Även från Storbritannien kom en studie för några år sedan som visade att cannabis kan försämra hjärtfunktionen, (se Drugnews-artikel).

Två aktuella studier om cannabis och hjärtsjukdom
Ett forskningsprojekt från vårdbolaget Medstar Health i Maryland, USA, omfattar hälsodata från 156 999 personer som har följts upp under nästan fyra år. Resultaten presenterades på en vetenskaplig konferens med Amerikanska hjärtläkarförbundet i Dallas Texas i november 2023.[2]

Under uppföljningstiden inträffade 2 958 händelser med allvarliga hjärtbesvär. Analysen visade att dagliga konsumenter av marijuana hade 34 procent högre risk att drabbas jämfört med icke konsumenter.

Detta efter att ha justerad för andra bidragande faktorer för hjärtsjukdomar såsom övervikt, diabetes, tobaksrökning, alkohol och högt kolesterol. En brist i studierna uppges vara att det inte framgår om patienterna har rökt eller ätit marijuanan. De olika intagningssätten kan ha påverkat resultaten.

Forskarna påpekar att data om kardiovaskulära effekter av marijuana är begränsad.  De tror att detta är den första prospektiva (framåtblickande) forskningsrapporten som undersöker sambandet mellan marijuana och hjärtåkommor.

Vid samma hjärtläkarkonferens i Dallas 2023 presenterades en annan studie där forskarna analyserat data från 28 535 personer äldre än 65 år med känd risk för hjärtproblem. Man jämförde personer med problematiskt bruk av cannabis (CUD), med dem som inte hade CUD. Ingen av grupperna var tobaksrökare. Resultaten visade att de som hade ett problematiskt bruk av cannabis löpte minst 20 procent ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, hjärtstillestånd eller rytmrubbningar jämfört med de utan cannabisproblem. [3]

I ett uttalande i samband med konferensen skriver en representant från Amerikanska hjärtläkarförbundet, Robert L. Page II:
”Den senaste forskningen om cannabisanvändning tyder på att rökning och inandning av cannabis ökar koncentrationerna av kolmonoxid i blodet och tjära som liknar effekterna av att tobaksrökning, vilka båda har kopplats till hjärtmuskelsjukdom, bröstsmärta, hjärtrytmstörningar, hjärtinfarkt och andra allvarliga tillstånd.”

Page menar att genom dessa två forskningsstudier blir de kardiovaskulära riskerna med cannabisanvändning tydligare och bör noggrant övervägas och övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten.” [4]

• Referenser:
[1]  Desai et al (2021).Abstract 13627: Increasing Trend of Cannabis Use Disorder Among Young Patients Admitted Due to Acute Myocardial Infarction . Circulalation Volume 144, (ahajournals.org)

[2] Bene-Alhasan et al (2023). Daily Marijuana Use is Associated With Incident Heart Failure. American Heart Association, Scientific Sessions. Research Program (abstractsonline.com)

[3]Mondal et al (2023). Increased Risk of Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events in Elderly Non-Smokers With Cannabis Use Disorder: A Population-Based Analysis . American Heart Association, Scientific Sessions. (abstractsonline.com)

[4] American Heart Association (2023). Marijuana use linked with increased risk of heart attack, heart failure | American Heart Association

Annonser