Forskare varnar för cannabis före operation

HOUSTON. Cannabisberoende eller problematiskt bruk ökar risker för komplikationer eller dödsfall efter kirurgiska ingrepp. Det visar en studie från University of Texas med över 12 000 patienter. Riskökningen är modest, men oroväckande med tanke på det ökade bruket i stora delar av världen.

Forskargruppen, som består av tre narkos- och intensivvårdsläkare med Paul Potnuru som första namn, har analyserat eftervården för 12 422 patienter över hela USA som genomgått större kirurgiska ingrepp utom i hjärtat.[i] Det rör sig bukoperationer, olika typer av bråck, höft- och knäplastik, bröstoperationer, borttagning av livmoder, diskbråck och andra ryggoperationer.

Exakt hälften av patienterna, 6 211, hade diagnosticerats med CUD, Cannabis Use Disorder, problematiskt bruk eller beroende. Den andra hälften hade ingen sådan diagnos. Grupperna var i övrigt likställda i ålder, socioekonomiska förhållanden, andra sjukdomar och vilka ingrepp de genomgått. Åldrarna var 18 till 65 år med en medianålder på runt 53 år.

Fler komplikationer i cannabisgruppen
I gruppen med cannabisproblem fick 7,73 procent, 480 patienter, allvarliga komplikationer eller avled efter operationen. Forskarna räknade in dödsfall och sju komplikationer; bröstsmärta, njursten, stroke, andnöd, blodpropp, sjukhusinfektioner eller komplikationer vid det kirurgiska ingreppet. I kontrollgruppen utan cannabisdiagnos drabbades 6,57 procent, (408 patienter), av samma allvarliga eller fatala tillstånd

Förklaringen till att cannabis kan leda till fler komplikationer beror enligt tidigare studier på att drogen försämrar blodflödet i hjärnan och kroppen, försämrar andningen och syreupptagningen samt ökar hjärtfrekvensen. Användningen av cannabis ökar också postoperativ smärta, enligt en studie från 2020.

Potnuru och hans forskarkollegor menar i sin slutsats att man alltid, med tanke på den ökade cannabiskonsumtionen borde undersöka hur mycket varje patient använder före en större operation. Rekommendationen är att helt upphöra med bruket.

Ökade cannabisproblem i världen
Varningen är befogad med tanke på att andelen i befolkningen med cannabisproblem ökar. Nästan tre av tio cannabisrökare utvecklar ett beroende eller problematiskt bruk. Det fick man fram redan 2015.[ii]

En annan studie som undersökt cannabisdiagnoser i 204 länder visar att totalt sett har CUD i befolkningen ökat med 32,3 procent mellan 1990 och 2019. Räknat i antalet år som påverkats negativt av cannabisbruket, benämnd DALYs (disability-adjusted life years), var ökningen 38,6 procent. Högst andel DALYs hade 20-24 åringar och de länder som ligger i topp med cannabisproblem är förutom USA och Kanada även Indien, Qatar och Kenya.[iii]

Referenser: [i] Potnuru et al (2023). Cannabis Use Disorder and Perioperative Complications | Substance Use and Addiction Medicine . JAMA Surgery. Published online July 5, 2023.

[ii] Hasin et al (2015). Prevalence of Marijuana Use Disorders in the United States Between 2001-2002 and 2012-2013 | Adolescent Medicine JAMA Psychiatry. 2015;72(12).

[iii] Shao et al (2023). Trends of the Global Burden of Disease Attributable to Cannabis Use Disorder in 204 Countries and Territories, 1990–2019: Results from the Disease Burden Study 2019. International Journal of Mental Health and Addiction.

Etiketter:

Annonser