Han vill leda en nykterhetsrevolution

Tonårsfylleriet har minskat kraftigt och medvetenheten om alkoholens baksidor ökar globalt. ”Vi står på randen till vad som kan bli en nykterhetsrevolution”, säger Lucas Nilsson, nyvald ordförande för IOGT-NTO.

30-åringen som bor i Malmö valdes nyligen till ny ordförande vid förbundets kongress – efter två år som vice ordförande – och tar över efter Johnny Mostacero. Lucas Nilsson ska nu leda landets största nykterhetsorganisation tillsammans med vice ordförande Monika Holmberg från Linköping och övriga styrelsen.

– Det är otroligt hedrande och ska bli jättekul att leda en så bred och stolt organisation, där vi delar ett nyktert ställningstagande och är normbrytare tillsammans med andra. Jag kämpar för ett annat samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva friare och rikare liv, säger han till Drugnews.

Lucas Nilsson är uppväxt i Höör och gick med i Ungdomens nykterhetsförbund vid 18 års ålder, ”var less på alkoholkulturen”. Han är utbildad i internationellt utvecklingssamarbete, men har jobbat mycket i föreningslivet.

Han tar vid som IOGT-NTO-ordförande i en situation när nykterhetsrörelsen globalt är på frammarsch. Alkoholdrickandet går ner och alkoholkulturen ifrågasätts alltmer – särskilt bland unga.

Foto: Drugnews

– Tonårsfylleriet är i princip förpassat till historiens soptipp. Det är en rolig tid att vara organiserad nykterist, säger han.

Experter har försökt förklara ungas minskade drickande efter millennieskiftet med att andra aktiviteter, såsom dataspel och nya hälsotrender fångat deras uppmärksamhet.
Men det handlar även ”lite mer filosofiskt” om ett nytt sätt att umgås tar vid, menar Lucas Nilsson.

– Unga bygger en ny social kultur som mer handlar om att umgås och se på relationer på ett annat sätt, än att samlas kring alkohol. Verkligen häftigt, det är en slags nykterhetsrevolution. Vi måste se till att den vågen sprider sig, säger han.

Han sticker inte under stolen med att målet för organisationen är att slopa alkoholen som dryck, men att ”det ska inte bankas in i huvudet på folk”. Och det ska inte bli tråkigare och färre fester.
– Vi vill ju inte ha mindre fest eller gemenskap, utan vill tvärtom ha ett samhälle med mer kärlek, gemenskap och medmänsklighet – där inte alkohol begränsar oss att leva mer tillsammans, säger Lucas Nilsson.

En slogan ”party och politik” har använts vid nykterhetsorganisationens kongresser senare år och där samvaro, dans och fikasamtal varit lika viktiga som att diskutera och ta ställning till förslag.

I sitt installationstal – på den pandemianpassade digitala kongressen – så underströk han att IOGT-NTO behövs för att ”sätta folk i rörelse, och för vissa människor utgör vi skillnaden mellan frihet och ofrihet”.

Men samtidigt som alkoholkonsumtionen går ner i samhället, så har antalet svenskar som organiserar sig i nykterhetsrörelser minskat. Efter en stor värvningskampanj från 2005 så ökade antalet medlemmar i IOGT-NTO till cirka 47 000 år 2009, men har senare nära halverats till knappt 24 000 ifjol.

• Drugnews: hur ska du vända den negativa medlemsutvecklingen?

Lucas Nilsson Foto: IOGT-NTO

– Färre unga går överlag med i partier och föreningar, och är ändå aktiva.Menvi måste bli mer relevanta för fler, med en plattform för alla som valt nykterhet som livsstil eller kanske har beroende eller medberoende med sig i bagaget, och som vill göra skillnad. IOGT-NTO behöver bli tydligare vad vi står för – i alkohol- och narkotikapolitiken, ifrågasätta alkoholnormen och stärka fler i sitt nyktra ställningstagande, svarar han.

Kongressen antog en ny strategi om engagemang för nykterhet, demokrati och solidaritet, och vill stärka sin roll som folkrörelse.

Den viktigaste aktuella frågan för nye ordföranden är att ”få våra folkvalda att faktiskt lyssna på folket”. Han menar att Sverige från att varit ett föregångsland på alkoholområdet, så har stora delar monterats efter EU-inträdet. Flera monopol har försvunnit och Systembolaget ifrågasätts, införselkvoter har försvunnit och riksdagen har tvingat fram en ny utredning om gårdsförsäljning.

– Detta trots att majoriteten i landet vill ha en mer progressiv alkoholpolitik, såsom behålla Systembolaget, höja alkoholskatter, slippa alkoholreklam med mera. Det finns ett stort glapp mellan vad folket tycker och hur de folkvalda agerar. Alla kan se hur alkohol stör och förstör för många. Politikerna måste sluta dalta med alkoholindustrin, säger han.

Landsbygdsutveckling eller folkhälsohot? Foto: Drugnews

Gårdsförsäljning handlar inte om att kunna köpa med sig en flaska vid besök på en vingård på landsbygden, ”utan mer om att öppna upp för bryggerier och spritfabriker i urbana miljöer och som skulle hota Systembolagets monopol”, enligt Lucas Nilsson. IOGT-NTO har i en rapport utpekat gårdsförsäljning som en ”trojansk häst” som särskilt drivs av stora alkoholjättar som Absolut Company.

Ett annat hot anser han är hemleveranser och näthandel av alkohol. Han har själv anmält Malmö kommun som tillåtit restauranger att köra hem mat och alkohol till kunder för brott mot alkohollagen. Men ytterst få har använt tjänsten, mest bara några kommunpolitiker. Frågan ligger nu för beslut i förvaltningsrätten.

IOGT-NTO vill fokusera mer mot alkoholintressen, införa minimipris på alkohol och ett system för privatpersoner att kunna ta en ”alkoholpaus”, (jämför med spelpaus vid spel om pengar). Kongressen krävde även att alkoholdrycker ska förses med varningstexter och att Sverige ska stöda uppropet om en global alkoholkonvention.

Vad gäller narkotikafrågor, så röstade delegaterna för att narkotikabruk fortsatt ska vara kriminaliserat, men att alternativa påföljder vid ringa brott bör införas istället för böter, såsom behandling och stöd. Andra beslut var att den höga narkotikadödligheten måste utredas och motgift mot opioidöverdoser (naloxon) bli tillgängligt i hela landet. Och att få till en fungerande vårdkedja, minska läckage från substitutionsprogram och införa en ”god-samarit-lag”, så att den som tillkallar hjälp när någon tagit en överdos inte själv grips.

IOGT-NTO:s länge skeptiska syn emot sprutbyten ändras, efter debatt och beslut på kongressen, numer ska programmen ses som bra sätt att få vårdkontakt med beroende och motverka spridning av hiv och hepatit.

– Vår tidigare hållning var att vi inte ville att resurser skulle gå till att upprätthålla missbruk istället för att gå till vård och behandling. Nu ser vi att det finns forskningsstöd för sprutbyten och att de kan vara kontaktytor till stöd och vård och vi vill prioritera åtgärder som räddar liv.

– Men vi fortsätter att värna den restriktiva narkotikapolitiken då den också räddar liv, ju färre som testar droger, desto färre riskerar ju bli beroende och problem för individ och samhälle, säger Lucas Nilsson.

Han tycker rusförslagsdebatten i Norge om ”dubbel solidaritet” varit intressant. Att både försöka hjälpa beroende med stöd, råd och vård, där sprutbyten kan vara en del. Och samtidigt upprätthålla en narkotikapolitik om att så få som möjligt testar och ska hamna i en situation där de behöver stödåtgärderna.

Den senaste tidens regeringskris hoppas Lucas Nilsson inte gör att beslut om vissa folkhälsofrågor, såsom att ta fram en ny ANDTS-strategi, försenas än mer eller ”tas som gisslan”.

• KONGRESSER Förutom IOGT-NTO så hölls även digitaler kongresser i Ungdomens nykterhetsförbund där Jane Segerblom och Filip Nyman omvaldes som ordföranden. Och i barnorganisationen Junis där Mona Örjes fortsätter som ordförande och Anneli Bylund är ny som vice ordförande.

Annonser