Kritik mot vårdval inom Laro

Helsingborgs Dagblads granskning av vårdval inom Laro-vården för opioidberoende i Skåne har nu nått riksdagen. Yasmine Bladelius (S) frågade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) om Ivo har tillräckliga resurser för tillsyn av verksamheten.

Region Skåne har sedan 2014 vårdval inom läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, populärt kallat Laro. Helsingborgs Dagblad har i en serie artiklar  lyft fram brister inom denna del av vården. Tidningen har bland annat uppmärksammat ett fall där en 18-åring fått Laro-behandling och sedan avlidit. Det fallet anmäldes till Ivo, (Inspektionen för vård och omsorg), men utreddes aldrig.

”När det sker ett dödsfall är det klart att det är en allvarlig uppgift. Men vi har begränsade resurser och behöver prioritera” sa Ivo i en kommentar till Helsingborgs Dagblad .

Det har också funnit uppgifter om att personer fått ingå i vården utan tillräcklig kontroll och om att utdelade läkemedel sålts vidare.

Detta fick Yasmine Bladelius, socialdemokratisk riksdagsledamot från Helsingborg, att lyfta just det exemplet i en interpellationsdebatt med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, där hon ställde frågan om regeringen tänker öka anslaget till Ivo.

Bladelius påpekade i debatten att det handlar om många allvarliga fall av brister och ett stort antal anmälningar till Ivo och hänvisade till HDs granskning. Samtidigt betonade hon att Laro är den mest välbeprövade och spridda metoden för behandling av långvarigt beroende av opioider.

– Trots detta inleder Ivo sällan någon utredning, utan ärendena läggs helt enkelt ned. På Helsingborgs Dagblads fråga till Ivo om varför de inte inleder en utredning trots att det finns anmälningar om allvarliga brister svarar inspektören att det handlar om resursbrist, påpekade hon i debatten.

Sjukvårdsministern svar blev det förväntade att ”eventuella ökningar av anslag till myndigheter presenteras i samband med budgetpropositioner”.

– Det är klart att man brukar ge de pengar som myndigheter önskar när man är i opposition, men inte när man är i regering. Där har vi väl en likartad situation, både tidigare regering och nuvarande regering, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Yasmine Bladelius har tidigare i en skriftlig fråga till socialminister Jakob Forssmed frågat om regeringen är beredd att ”se över frågan om etableringsfriheten för Laro-mottagningar”. I sitt svar hänvisade socialministern till att det är en fråga för respektive region.

Anna Mannfalk, (M) regionråd och ordförande för Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, har sagt  att hon är öppen för att se över om Laro-vården även fortsättningsvis ska vara ett vårdval.

När frågan om vårdval inom Laro-vården var uppe för behandling i Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd i december 2023 avslogs ett förslag från Socialdemokraterna om att ta fram en plan för skärpt tillsyn av leverantörer inom valfrihetssystem för Laro av en majoritet bestående av M, SD, KD och L.

Annonser