Förbundsdagen sa ja till cannabislag

BERLIN Som väntat röstade den tyska förbundsdagen på fredagen till slut ja till cannabislagen. Lagen innebär att man får inneha en mindre mängd, odla cannabis hemma eller i föreningar, men bara under vissa villkor.

Cannabislagen fick stöd av de tre partierna som bildar regeringen: socialdemokratiska SPD, liberala FDP och De gröna. Kristdemokratiska CDU och högerpopulistiska AfD röstade emot. Röstetalen blev 407 – 226, enligt nyhetsbyrån DW.

Lagen gör det möjligt att ha upp till 25 gram av drogen på fickan för eget bruk om man fyllt 18 år. Och få odla upp till tre cannabisplantor hemma, men bara om man säkerställer att de inte är tillgängliga för barn och unga. Man kan också gå med i en förening som odlar cannabis tillsammans. Dessa cannabisklubbar får ha högst 500 medlemmar och dessa måste ha sin hemvist eller vanliga vistelseort i Tyskland. Medlemskap är endast tillåtet i en odlingsförening.

Innehav och att få röka drogen avkriminaliseras alltså, men får inte använda nära skolor och idrottsanläggningar.

Den nya lagen – som är tänkt skydda är betydligt mindre långtgående än vad som fanns med i de tre partiernas regeringsöverenskommelse. Planerna på en långtgående legalisering av cannabis med försäljning i licensierade butiker har nu blivit möjlighet till hemodling och icke-kommersiella odlarföreningar.
Försök med licensierad försäljning i vissa butiker i några orter kan dock bli aktuellt i ett senare steg.

De nya reglerna kommer att träda ikraft gradvis. Lagen som helhet är planerad att träda i kraft den 1 april. Bestämmelserna för cannabisklubbar ska träda i kraft först den 1 juli 2024.

Detta förutsätter dock att det inte sker ytterligare förseningar. Innan lagen kan träda i kraft behöver den behandlas av förbundsrådet, den del av det tyska federala systemet där förbundsländerna är representerade. Den behandlingen kommer knappast att stoppa lagen, men kan komma att innebära att det dröjer innan den träder i kraft.

Annonser