Cannabis-beslut väntas i Tyskland före jul

BERLIN Efter långa förhandlingar är partierna i den tyska regeringskoalitionen, (SPD, De Gröna och FDP), överens med hälsoministeriet om ändringar i den planerade cannabislagstiftningen. Ett av beskeden är att mängden cannabis som man lagligt får ha hemma fördubblas.

De tre partierna i den tyska så kallade trafikljuskoalitionen har nu slutligt kommit överens om hur den nya cannabislagstiftningen ska utformas. På flera punkter blir lagen mindre strikt än den som hälsoministern presenterade i höstas, men det sker också skärpningar.

– Vi sätter stopp för det skadliga förbudet mot cannabis, sa den tillförordnade ordföranden för hälsokommittén i förbundsdagen, Kirsten Kappert-Gonther från De gröna enligt Tagesschau.

Mängden cannabis som blir tillåten att inneha för eget bruk fördubblas från 25 gram till 50 gram, och det i form av torkad cannabis. Den som överskrider de tillåtna mängderna för innehav marginellt hotas inte längre av ett fängelsestraff på eller böter. Efter ändringarna kommer de inte längre att begå ett brott, utan bara få en sanktionsavgift. Den övre gränsen för böter minskas också från 100 000 euro till 30 000 euro. Den nedre gränsen för böter sänks från 30 000 euro till 10 000 euro.

En annan förändring är att konsumtionsförbuden i närheten av bland annat skolor och lekplatser förändras. Enligt det ursprungliga förslaget var gränsen 200 meter, nu blir konsumtion av cannabis förbjuden ”inom synhåll”; men det slås också fast att om man befinner sig mer än 100 meter bort så är man utom synhåll, oavsett de faktiska förhållandena.

Men det sker också skärpningar av lagstiftningen. Om personer över 21 år uppmuntrar eller hjälper minderåriga att odla eller köpa cannabis kommer detta enligt förslaget att klassas som en särskilt allvarlig brottslighet. Minimistraffet för tillhandahållande av cannabis i vinstsyfte till minderåriga kommer också att höjas från ett år till två år.

– Att langa cannabis är givetvis fortfarande förbjudet, och i synnerhet kommer överlämnande av cannabis till barn och unga att åtalas och straffas ännu mer konsekvent i framtiden, säger den narkotikapolitiska taleskvinnan för FDP i förbundsdagen, Kristine Lütke, till Legal Tribune Online.

Ett annat område där det sker en viss skärpning jämfört med det ursprungliga förslaget är de så kallade cannabisföreningarna, eller cannabisklubbar. Föreningar där man kan gå samman och odla cannabis och sälja till varandra. För att få bli medlem kommer det nu att krävas en vistelse i Tyskland på minst sex månader. Därmed förhindras de som endast tillfälligt befinner sig i landet från att bli medlemmar.

Enligt planerna träder den första delen av lagförslaget, som handlar om avkriminalisering av cannabis, i kraft den 1 april 2024. Regelverk som rör cannabisföreningar träder i kraft den 1 juli 2024. Syftet med denna fördröjning är att ge delstaterna tid att förbereda det som behövs för tillstånd och tillsynen av föreningarna.

Hälsoministern har utlovat att nästa steg i liberaliseringspolitiken ska presenteras efter sommaruppehållet. Det ska då innefatta regionala modellprojekt med kommersiell försäljning av cannabis. För närvarande finns det inte något diskussionsunderlag presenterat för det lagförslaget.

Cannabislegalisering var en av de frågor som ingick i partiernas koalitionsavtal. Ett slutgiltigt godkännande i förbundsdagen förväntas ske under vecka 50, enligt LTO.

Annonser