Tysklands väg besvikelse för cannabisindustrin

Stig Erik Sørheim från den norska organisationen Actis lyfter fram de kommersiella intressenas betydelse för kampanjen för legalisering av cannabis i Europa. ”Vi ser hur företag från Kanada flyttar produktion till Europa”, sa han när han talade på konferensen Drug Policy for the Future i Stockholm.

Till skillnad mot utvecklingen i Amerika där länder och delstater öppet bryter mot de internationella narkotikakonventionerna, har länderna i Europa enligt Sørheim hittills försökt hålla sig inom de ramarna. Länder som tagit steg mot legalisering, som Nederländerna, Luxemburg, Malta och Schweiz, har valt att försöka hålla sig inom de formella ramarna för konventionerna.

Även Tyskland har övergivit de ursprungliga idéerna om en full kommersiell legalisering av cannabis och planerar nu i stället att genomföra ”försök” med att tillåta kommersiell försäljning i vissa delar av landet. Liknande upplägg finns i Schweiz. Hur de tyska försöken ska utformas bestäms i höst.
– Beskedet var en stor besvikelse för cannabisindustrin, sa Stig Erik Sørheim.

Den växande internationella cannabisindustrin har haft stora förhoppningar på Europa och gjort investeringar och även flyttat produktion till Europa.  I Europa har inte cannabis för medicinskt bruk haft samma betydelse som bräckjärn för legalisering som i USA, eftersom det i Europa är få som får cannabis. I de fall det finns verkliga medicinska behov förskrivs i stället medicinska preparat.
– Det är nytt att det finns en global cannabisindustri som är en spelare i frågan om legalisering, sa Stig Erik Sørheim.

Sørheim lyfte risken att den nuvarande regleringen av cannabis undermineras av en mängd förändringar, som var och en inte är så omfattande.
Han var samtidigt tydlig med att det inte är någon ödesbestämd utveckling. Det finns inte något starkt folkligt önskemål om legalisering. Det går att stå emot utvecklingen.
– Det handlar om politisk vilja, sa Sørheim.

Annonser