Peter Moilanen: ”Pendeln har stannat av”

WIEN Efter FN:s narkotikakommission session tycker sig Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt center se ett skifte i riktningen i den internationella narkotikapolitiken. ”Prevention och behandling får mer fokus”, säger han till Drugnews.

FN:s narkotikakommission, CND, har genomfört sin 67:e session denna vecka. En del formella beslut om nya ämnen har tagits, men det har också skett mängder av andra aktiviteter.

Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt center är en av dem som varit på plats. Han tycker sig se en viss skiftning i utvecklingen.

– Även om vi ser exempel på länder som obstruerar mot FN:s narkotikakonventioner blir ändå intrycket att obstruktionen har stannat av något, säger Peter Moilanen.

Han lyfter fram att FN-organen UNODC och INCB står stadigt i sina tolkningar av konventionerna och påpekar att även chefen för WHO vid de informella utfrågningarna uttryckt att konventionerna inte tillåter legalisering.

Enligt Moilanen så har flera länder enligt honom rört sig framåt de senaste åren när det gäller skadebegränsande åtgärder som läkemedelsassisterad behandling, sprutbyten och naloxon, samtidigt som legaliseringsförsöken inte gett de resultat som utlovats. Peter Moilanen menar att det gör att det ändå går att finna en sorts enighet mellan FN-systemets viktigaste narkotikapolitiska spelare och tongivande länder.

– Då får initiativ om prevention och recovery mer utrymme med fler som är eniga om att det är vägen framåt, säger Peter Moilanen.

Men han påpekar också att FN:s organ för mänskliga rättigheter utmanar sina egna konventioner med förslag om legalisering, samtidigt som det fortfarande finns länder som inte vill tillåta särskilt mycket skadereducerande åtgärder.

– Och vi kommer att få se fler länder legalisera framöver. Men jag tycker mig se ett skifte i pendeln, åtminstone tycks den ha stannat av, säger Peter Moilanen.

Annonser