Avgörande narkotikamöte i Wien

WIEN Vid FN:s narkotikakommissions session som inleds i veckan i Wien kan legalisering komma aktualiseras på hög nivå. Men svenska regeringen tänker försvara de restriktiva narkotikakonventionerna.

På torsdag inleds i Wien högnivådelen av 57:e Commission on Narcotic Drugs, CND, ett årligt möte med medlemsländerna där världens drogproblem ventileras. Denna gång är mycket annorlunda.

Konventionerna, grundval för de flesta länders narkotikastrategi, har börjat ifrågasättas.
Och Legaliseringsfrågan är hetare än någonsin, några länder inleder i år försök med cannabis för nöjesbruk (Uruguay och delstaterna Colorado och Washington i USA). Vilket är i strid med de internationella fördragen, även om USA federalt står fast vid förbudet.

Bolivia har som första land lyckats stiga ur 1961 års konvention och återträda med förbehåll att få odla kokablad för att tuggas.

Dessutom har Mexiko tagit initiativ till en särskild session om narkotika våren 2016 i generalförsamlingen i New York (Ungass). Där väntas krav på att konventionerna ska ses över framföras. Några fristående rapporter har redan framförts med budskapet att ”kriget mot narkotika” måste avslutas, missbrukares mänskliga rättigheter beaktas och legalisering av vissa droger övervägas.

Denna och nästa vecka ska narkotikakommissionen bland annat börja förbereda mötet om två år, bland annat om de ska skötas i New York eller i Wien.

Ralf Löfstedt
Ralf Löfstedt

– Det vill inte vi från svenska delegationen och EU. Det blir nog mer politiserat om det förbereds i New York än från Wien där experterna och kunskapen finns, säger ämnesrådet Ralf Löfstedt till Drugnews.

På högnivåmötet torsdag och fredag ska även medlemsländerna ge sina synpunkter på narkotikautvecklingen och ett gemensamt uttalande ska tas fram. Det är delvis ett nytt läge och det är inte omöjligt att omstridda begrepp som harm-reduction och legalisering kommer upp i talarstolen, tror Löfstedt som är veteran och varit med ett tjugotal gånger vid FN-mötena.

Ledare för svenska delegationen är dock ansvarig minister Maria Larsson (KD).
– Den svenska regeringen vill verka för att narkotikakonventionerna ska fortsätta att vara starka instrument, som alla länder som står bakom dem också arbetar efter. Under Wien-sammankomsten kommer jag att visa på de svenska erfarenheterna av att det går att förändra situationen och att länder inte behöver ge efter för de liberaliseringstendenser som vi ser, uppger Maria Larsson för Drugnews.

Hon talar ofta om vikten av internationellt samarbete – samla de goda krafterna – till försvar för konventionerna och mot legaliseringsrörelsen. Men vännerna verkar blivit färre – i USA har delstater legaliserat och president Barack Obama gör anmärkningsvärda uttalande. Och Ryssland har fullt upp med Ukraina…

Maria Larsson
Maria Larsson

• Drugnews: ett bekymmersamt läge?
– Endast ett land har hittills lämnat konventionerna och är inte bundna av dem (läs Bolivia). Men det finns en oroande trend och jag menar att Sverige förtjänar att lyftas fram som ett exempel på att det går att påverka utvecklingen i positiv riktning. Min ambition är att det ska bli fler länder som arbetar tillsammans med oss, svarar Maria Larsson.

• Är en restriktiv narkotikapolitik den mest effektiva idag? Även i Sverige – som länge slagit vakt om visionen om ett narkotikafritt samhälle – ökar cannabisanvändning och fler avlider i narkotikarelaterade dödsfall än tidigare.

– Förebyggande insatser, inklusive attitydarbetet, vård och behandling och insatser för att begränsa tillgången är de tre huvuddelarna i en balanserad och human narkotikapolitik. Restriktiv narkotikapolitik i meningen ett effektivt polis- och tullarbete för att begränsa tillgången är en nödvändig del i den bredd av insatser som behövs. Inte minst för att färre ska dö av narkotikamissbruk. Utmaningarna är större än någonsin då droger är såväl lättillgängliga som billiga. Men arbetets centrala delar är enda framkomliga väg för att mota missbruk, svarar Maria Larsson.

Drottning Silvia – som starkt engagerat sig för en restriktiv narkotikalinje – har också inbjudits till mötet i Wien dit cirka 1 500 personer väntas. Och även biträdande generalsekreteraren Jan Eliasson kommer.
Dessutom kommer många ideella organisationer anordna sidomöten där legalisering av cannabis, dess hälsokonsekvenser och konventionerna nog kommer att diskuteras.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser