Civila samhället vill påverka drogpolitiken

WIEN Civila samhället och NGO-organisationer vill ha en större roll i FN-arbete om narkotika. Men det är en brokig skara, från restriktiva till legaliseringsrörelser, som ges mer utrymme vid mötet i Wien.

Efter invigningen av högnivåmötet i torsdags hölls en informell hearing med Vienna NGO Committee där även potentater som drottning Silvia, generalsekreterare Jan Eliasson och kontrollorganets chef Yuri Fedotov deltog.

Där underströks vikten av det civila samhället och gräsrötterna i arbetet med att minska drogproblem i världen och att vetenskapen används vid bedömning av skaderisker och behandlingsmetoder.

De flesta understryker vikten av balanserade och humana åtgärder inom de restriktiva narkotikakonventionerna.

Men där finns även representanter för nätverk aktiva droganvändare som vill uppluckra konventionerna.
– Det är dags att avsluta kriget mot droger, vi söker fred och amnesti och slut på kriget. Vi användare och våra anhöriga har stigmatiserats och diskriminerats länge. Attackera problemet vid roten och se över de tre narkotikakonventionerna, sade Eliot Albers Ross, från International Network of People who Use Drugs.

Manifestation utan FN-högkvarteret i Wien.Det hade han sagt även dagen före vid panelsamtal på ett stort NGO-möte där är även legaliseringsförslag framfördes. Men beroendeforskaren Vladimir Poznyak från WHO sade att det skulle leda till ökade tillgänglighet och användning bland ungdomar.

Paul Rompani från Mentor International påminde om att cannabis är skadligare än man tidigare känt till, särskilt för ungas hjärnor. Han undrade också varför inte barnperspektivet och de anhöriga nämns mer. Något som även efterlystes av Rogers Kasirye, Uganda Youth Development Link.

I ett panelsamtal efterlyste Linda Nilsson, World Federation Against Drugs, fler röster i världen om ett globalt problem.
– De behövs inte bara från västvärlden utan även från andra områden, exempelvis de som hjälper fattiga barn på gatorna. När jag ser mig runt här så är det mest män i svarta kostymer, sade hon och fick applåder.

Men omstridda harm reduction-perspektivet har vunnit stort utrymme bland NGO-föreningar och lobbyister.
– Alltför mycket har betonats på bestraffning och kontroll, alltför livet på hälsa, ansåg Ann Fordham från International Drug Policy Consortium.

Esbjörn Hörnberg

I en summering efteråt tyckte ändå arrangörerna att bredden i åsikter och synpunkter för ett mer hälsobaserat synsätt och inför FN-mötet i New York 2016 var bra.
– Man kan inte enas om allt, men vi kan försöka hitta konsensus om rätt mycket. Som att dödsstraff för narkotikabrott ska förbjudas i alla länder. De föreningar som är med i kommittén ska ju även stå bakom internationella narkotikakonventionerna, säger Esbjörn Hörnberg, vice ordförande i Vienna NGO-kommitté, till Drugnews.

Nätverket Vienna Non-Governemental Organization Committee består av över 150 medlemsorganisationer (från IOGT International, Wfad till IDPC) med ett par miljoner anslutna individer. Man träffas i samband med FN:s narkotikakommissions session årligen i Wien. Ordnar konferenser, träffar beslutsfattare och vill att civila samhället mer få delta och påverka den globala narkotikapolitiken.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser