FN: coronakrisen påverkar drogmarknader

WIEN Corona-pandemin kan slå hårt mot narkotikamarknader och droganvändare, varnar FN:s narkotikakontrollbyrå UNODC i en ny rapport. Stängda gränser och restriktioner har redan lett till minskad tillgång, högre priser och sämre kvalitet på olika droger och större hälsorisker. Globalt har drogmissbruk ökat senare år.

I World Drug Report 2020 – om narkotikaläget i världen, som publiceras dagen före FN-dagen mot missbruk och illegal narkotikahandel – varnar byrån för en totalt ökad droganvändning till följd av pandemin, med förskjutning till billigare produkter och att fler börjar injicera dem, vilket medför större skaderisker.

Till följd av smittspridningen av Covid-19 håller drogmarknader på att ändras. Smugglare måste hitta nya rutter (såsom mer direkta kokaintransporter till sjöss från Sydamerika till Europa) och metoder. Och näthandel med droger på Darknet med krypterade anonymiserade marknadsplatser och sändning via postflödet har ökat. (Att droghandeln påverkats av corona-krisen är även något som EU:s narkotikacenter EMCDDA observerat i en rapport i vår.)

FN befarar för att flera länder troligen – såsom efter ekonomiska krisen 2008 – kommer minska drogrelaterade budgeten på prevention, vård och internationellt samarbete, vilket skulle göra det lättare för smuggelligor att operera.

Ökad arbetslöshet och färre möjligheter till följd av pandemin kan öka risken att ”fattiga och missgynnande människor” börja använda droger eller dras in i olaglig verksamhet kopplad till narkotikaproduktion och transporter, enligt nya rapporten.

– Sårbara och marginaliserade grupper, ungdomar, kvinnor och fattiga får betala priset för världens narkotikaproblem. Covid-krisen och ekonomisk nedgång hotar ytterligare öka drogfaran, när våra hälso- och sociala system har förts till randen och samhällen kämpar med att hantera det, sa UNODC:s direktör Ghada Waly på en presskonferens i torsdags om den årliga rapporten.

Hon tillade:
– Vi behöver nu att alla regeringar visar större solidaritet och ger stöd, till utvecklingsländerna mest av allt, för att hantera olaglig narkotikahandel och erbjuda evidensbaserade tjänster för drogproblem och relaterade sjukdomar – och inte lämna någon bakom.

• UNODC:s webbsända presskonferensen (tal börjar först ca 12:25 minuter in i sändning):

Narkotikaanvändning har ökat i världen, särskilt i utvecklingsländer sedan millenieskiftet. Totalt fanns omkring 269 miljoner droganvändare i världen år 2018 (5,3 procent av globala befolkningen), vilket är 30 procent fler än 2009. 35 miljoner av dem lider av svåra beroenden, enligt rapporten.

Cannabis är fortfarande vanligaste illegala drog i världen med cirka 192 miljoner användare år 2018. Rapporten noterar att där drogen har legaliserats så ”har frekvent användning av den ökat i alla dessa jurisdiktioner efter legalisering”. Och i flera av dessa områden har mer russtarka cannabis-produkter blivit vanligare.

Men opioider, som används av cirka 58 miljoner människor, är mest skadliga och dödsfallen har ökat 71 procent, (mer bland kvinnor 92 proc., män 63 procent). Många dödliga överdoser av smärtläkemedel och fentanyler har uppmärksammats i bl a Nordamerika.

Enligt rapporten som främst följt utvecklingen fram till början av 2019 noteras att kokainproduktionen åter nått rekordnivåer. Och att användning av kokain och metamfetamin ökat, växande metamfetamin-marknader ex i Afghanistan och Irak, enligt AFP.

World Drug Report 2020 ger en global översikt över tillgång och efterfrågan på vanligaste narkotika och nya psykoaktiva ämnen (NPS). Samt hur droger påverkar hälsan, och i denna rapport även hur Corona-epidemin kan ha inverkat. Nya rapporten består av sex delar och kan laddas ner här.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser