Liberaliserings-trend märks på FN-möte

WIEN FN:s narkotikakommissions (CND) årliga session har inletts i Wien. Movendis generalsekreterare Esbjörn Hörnberg, är på plats och ger en rapport för Drugnews.

– Det är ett bra tillfälle att se hur diskussionerna går bland medlemsländerna och hur olika grupper från civilsamhället positionerar sig nu när det är det första riktiga fysiska mötet efter pandemin. Samtidigt som de pågår under det svenska ordförandeskapet i EU, säger Esbjörn Hörnberg.

Hörnberg har tidigare varit ordförande för Vienna NGO Committee, som är en länk mellan civilsamhällets organisationer och FN-organen. Esbjörn Hörnberg menar att den trend mot mer liberalisering kunde utläsas i den utfrågning som Vienna NGO Committee hade med några av FN-organen.

– På frågan om Human Rights Council (OHCHR) har samma syn på kriminalisering av alla droger blev svaret tveklöst ja. De kräver avkriminalisering för innehav och användandet av allt från cannabis till heroin, säger Esbjörn Hörnberg.

– Jag deltog i två seminarier kring marijuana, som båda i första hand byggde på utvecklingen i USA, om kopplingen mot kommersiella industrin, opioidkrisen och koncentrationen av försäljningsställen till vad vi i Sverige skulle kalla utsatta områden, berättar Esbjörn Hörnberg.

Seminarierna anordnades av SAM, Smart Approaches to Marijuana, en amerikansk organisation som säger sig stå för en tredje väg när det gäller narkotikapolitiken i USA. I samband med sessionen lanserades också en ny internationell paraplyorganisation, Foundation for Drug Policy Solutions.

Socialminister Jakob Forssmed
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: KD

• Även Sveriges socialminister Jakob Forssmed (Kd) var i Wien för att bland annat hålla anförande på CND som representant för hela EU. Där talade han bland annat om vikten av mänskliga rättigheter och jämställdhet i narkotikapolitiken och bland annat krävde ett avskaffande av dödsstraff och andra omänskliga straff. Han oroas över ett globala behandlingsgap som idag missgynnar kvinnor som använder droger – mer måste göras för att överbrygga det.
Forssmed fördömde även Rysslands krig mot Ukraina, som bryter mot folkrätten, och lett till en humanitär kris, försvårar ge vård till beroende och skapat en miljö som gynnar kriminella organisationer att mer ohotat kunna operera och handla med narkotika.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser