Narkotikachef kritiserar legalisering

NEW YORK/WIEN Cornelis P. de Joncheere, ordförande för Internationella narkotikakontrollbyrån, INCB, kritiserar både de länder som inte respekterar mänskliga rättigheter i kampen mot narkotika och de länder som sviker sina åtaganden enligt de internationella narkotikakonventionerna genom legalisering.


De var i ett tal inför FN:s Ekonomiska och sociala råd som Cornelis P. de Joncheere framförde sin kritik. Han betonade att de åtgärder som vidtas måste respektera mänskliga rättigheter och rättssäkra processer.

Han påpekade att INCB ser med stor oro på att flera länder i Sydasien överväger att återinföra eller tillämpa dödsstraffet för narkotikarelaterade brott.
Ett av de länder som överväger att återinföra dödsstraff för narkotikabrott är Filippinerna, där president Rodrigo Duarte nyligen upprepat sitt krav i ett tal till den filippinska kongressen.

Ordförande de Joncheere uttryckte också INCB:s oro över utvecklingen i några länder strider mot de internationella narkotikakonventionerna. Konventionerna begränsar användningen av narkotika till medicinska och vetenskapliga ändamål.
Det han avsåg var utvecklingen där vissa länder har legaliserat användning av framför allt cannabis också i berusningssyfte.

I sitt tal krävde de Joncheere också brådskande hjälp och åtgärder från FN-systemets olika delar för att hantera narkotikasituationen i Afghanistan. Han betonade att ansträngningarna att stabilisera landet inte skulle vara effektiva om inte den olagliga opiatekonomin åtgärdades.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser