EU-studie frågar narkotikabrukare direkt

EU och Folkhälsomyndigheten vill få en bättre bild över hur narkotikabruket är i Europa – och under pandemin. Därför ombeds droganvändare anonymt medverka i en webb-undersökning. I Sverige hoppas man nå minst 3 000 personer som använt narkotika senaste året.

European Web Survey on Drugs genomförs för tredje gången, denna gång i över 30 länder under sex veckor från mitten av mars. EU:s narkotikabyrå EMCDDA koordinerar resultaten i samarbete med medlemsländerna, i Sverige Folkhälsomyndigheten.

Syftet är att få en bild över narkotikamarknaden och bruket, vilka substanser som förekommer, hur ofta de intas, priser och vilka kanalerna är. Däremot inget denna gång om hälsa och skadliga konsekvenser av droganvändning.


Man vänder sig direkt till personer som använt olika narkotikaslag eller läkemedel (utan förskrivning) senaste tolv månaderna att besvara ett antal frågor via webben.

– Vi hoppas att minst 3000-4000 personer i Sverige deltar för att öka kunskapen om målgruppen, som vi vet ganska lite om. Det är svårt att nå brukare på andra sätt på denna nivå och få information, säger Anna Svensson, epidemiolog och ansvarig utredare på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

För att nå som använder narkotika går Folkhälsomyndigheten från 18 mars ut även via Facebook, Instagram, Google och Youtube med kortfilmer och ska även sprida information om webbenkäten via föreningar och sprutbytesmottagningar.

Resultatet av webbenkäten ska presenteras våren 2022 och är tänkt bidra till att stärka det europeiska narkotikaarbetet. Exempelvis för att undersöka skillnader och likheter i bruket mellan länder och att kunna ta fram effektivare drogpolicys.

Men kanske även få information om hur restriktioner under pandemin har påverkat droganvändning i Europa, exempelvis om den ökat, minskat eller ändrat karaktär.
– En studie gjordes av EMCDDA förra våren som tydde på att näthandeln av narkotika ökat under pandemin, men undersökningen var ganska liten och nådde inte många i Sverige, säger hon.

• Drugnews: att uppmana enskilda narkotikaanvändare svara ger väl ingen bild om förekomsten av droger i Europa på ett bredare plan – finns risk att svaren kan ge en lite skev bild?

– Deltagare uppmanas svara ärligt och sanningsenligt, men anonyma enkäter har alltid en osäkerhet. Men för att kunna lägga narkotikapusslet så blir brukarnas svar en viktig bit och kompletterar bilden tillsammans med exempelvis avloppsanalyser, skolenkäter, registerdata och befolkningsundersökningar, svarar Anna Svensson.

***

Brukarföreningen i Stockholm gjorde hösten 2020 en enkät bland sina medlemmar för att undersöka hur covid-19 hade påverkats deras vardag. Ett 90-tal svar kom och visade att pandemin gjorde det svårare för dem att få tag i droger och röra sig i lokaltrafiken. Däremot hade de inte svårare att sköta sin hygien.
En annan studie bland besökare till Stockholms sprututbyte visade att antalet som injicerade heroin minskade förra våren (då drogen blev svårare få tag i), fler sökte Laro-behandling eller bytte till andra droger. Kunskap om risken med coronaviruset var ganska bra och de flesta ökade social distansering och hygienrutiner, men nära var tredje (31 procent) trodde att ”droger har en skyddande effekt”, rapporterade Accent.

Annonser