Jubileumspris till drogforskare

Vid Svenska Carnegie Institutets 30-årsjubileum fick narkotikaforskaren och författaren Jonas Hartelius ta emot ett pris för insatser för utveckling av svensk narkotikakontroll.

Jubileumspriset på 25 000 kronor överlämnades av verksamhetschef Peder Langenskiöld och styrelseordförande Lars Vigerland vid en tillställning nyligen i Svenska Läkaresällskapet lokaler i Stockholm.

Jonas Hartelius – som tidigare varit nära knuten till institutet – har i flera decennier bevakat missbruksutveckling, tillströmning av nya preparat, lagar och praxis. Han har varit sakkunnig för riksåklagaren i flera narkotikamål och tagit fram underlag för rättspraxis i landet.

Han har skrivit flera böcker och granskat och kritiserat förslag om legalisering av cannabis och andra droger. Han har senare år även ifrågasatts som forskare eftersom han saknar formella akademiska titlar (vid sidan av fil mag).

– Jag är mycket rörd över priset och ser det som stöd för min forskning och min roll som en slags rotehållare att försöka upprätthålla kompetensen för narkotikakontroll. Om några vill kalla mig “amatör“ så är det okey, men då är troligen de flesta sakkunniga det, säger han till Drugnews.

Högsta domstolen har senaste året ändrat praxis och bedömt att andra omständigheter mer ska vägas in än vikt och mängd i narkotikamål. Vilket ett tag har lett till osäkerhet och att flera åtalade för narkotikabrott dömts till kortare straff.
– Jag har inget emot sänkt maxstraff och att andra omständigheter tas med, men det är i grunden preparat och mängd som är den viktigaste vinstdrivande och skadedrivande faktorn, säger han.

• Vad önskar du mest just nu?
– Att regering och riksdagen beslutar om att en grundlig översyn och modernisering av narkotikastrafflagen, säger Jonas Hartelius.

I dagarna har han också givet ut boken “Narkotikakontroll – administrativa och forensiska aspekter“ (Carnegie Dokumentationsserie, Mediahuset, 128 sidor). En samling artiklar om bl a metodfrågor och farlighetsbedömningar av olika droger, utbildning av narkotikahundar och utmaningar för narkotikareglering i framtiden.

Carnegie Institutet är en stiftelse som vill främja forskning och utbildning om drogmissbruk, kriminalitet och andra nutida samhällsproblem. Stiftelsen arrangerar seminarier, ger ut rapporter och delar ut stipendier och priser till poliser och journalister.

Etiketter:

Annonser