Regeringsförslag nära om gårdsförsäljning

Ett regeringsförslag om att införa gårdsförsäljning av alkohol – en fråga som i flera år utretts, beretts och kritiserats för att äventyra Systembolagets monopol – kommer att skickas till Lagrådet i slutet av april. Det uppger tidningen Dagen.

De tre regeringspartierna M, KD, och L har tidigare, i bl. a en Expressen-artikel, meddelat att gårdsförsäljning av alkohol kan bli verklighet under 2025, och nu verkar det som att nästa steg i den processen är på gång.

Efter tre statliga utredningar (senaste presenterades i slutet av 2021), som menar att småskalig försäljning av alkohol i gårdsbutiker skulle vara möjligt, men kunna riskera ifrågasättas av EU, så har frågan varit ute på remissrunda och bereds sedan lång tid på Socialdepartementet.

Inom kort ska regeringen ha ett lagförslag klart att skicka till Lagrådet, prelimärt datum anges till 25 april. Och lagen ska föreslås börja gälla från nästa årsskifte. Det framgår av information från Socialdepartementet till Lagrådet som tidningen Dagen tagit del av.

Men begreppet ”gårdsförsäljning” ska inte användas i lagförslaget, utan istället benämnas ”Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker”.

Tanken att låta mindre vinproducenter, bryggerier och destillerier, få sälja några flaskor direkt till besökare har förts fram i många år – bl. a för att gynna turism och landsbygdsutveckling. Men flera experter och kritiker menar att det kommer krocka med det undantag som Sverige fick vid EU-inträdet för att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker. Och även avveckla ett viktigt alkoholpolitiskt verktyg, samt att det är knepigt forma ett förslag som både värnar folkhälsan och näringspolitiska intressen.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO råder i en kommentar regeringen att ”inte gå fram med gårdsförsäljningsförslaget”.
– Vi vet att ett förslag att införa gårdsförsäljning skulle vara slutet för Systembolagets monopol, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO som är starkt kritisk till utvecklingen.

Och han fortsätter:
– Regeringen måste sätta människors hälsa och välmående framför industrins vinstintresse. Alkoholpolitiken ska främja folkhälsan. Att då införa gårdsförsäljning skulle vara att direkt motarbeta alkoholpolitikens syfte”.

Socialminister Jakob Forssmeds (KD) pressekreterare Simon Hoff säger till Dagen att arbetet med lagförslaget nu pågår inom regeringskansliet, men ”vi kan inte precisera det på något närmare sätt”.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser