”Gårdsförsäljning” tidigast 2025

Regeringspartierna presenterar nu tidsplanen för att införa så kallade gårdsförsäljning av alkohol i en debattartikel i Expressen. Tidigast 2025 kan förslaget bli verklighet.

”Vår ambition är att den som har en småskalig hantverksmässig produktion av vissa alkoholdrycker ska kunna sälja sina produkter direkt till besökare, i begränsad utsträckning där de tillverkas”, det skriver Socialminister Jakob Forssmed (KD), tillsammans med riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M) och Jakob Olofsgård (L),  i Expressen.

I debattartikeln upprepas att en förutsättning för förslaget är att Systembolagets monopol värnas. ”Förslaget kommer innehålla begränsningar som är nödvändiga för att upprätthålla detaljhandelsmonopolet, som i sin tur är en viktig del i en alkoholpolitik som värnar om folkhälsan.”, skriver de tre.

Regeringen gör enligt debattartikeln bedömningen att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men påpekar att det förutsätter att EU-processen går smidigt.

Statsminister Ulf Kristersson nämnde också gårdsförsäljningen i sin regeringsförklaring.
– Regeringen arbetar med att ta fram lagförslag för att införa gårdsförsäljning samtidigt som Systembolagets monopol värnas, sa Kristersson.

Det är inget färdigt förslag som har presenterats, utan arbetet med att utforma en ett förslag som möter både näringsintresset och folkhälsointresset pågår i regeringskansliet.

– Det kommer att krävas mycket arbete fortsatt med olika typer av begränsningar för att det här ska vara möjligt, säger socialminister Jakob Forssmed till Sverige Radio.

Annonser