Regeringsbesked oroar IOGT-NTO

IOGT-NTO är kritisk till regeringens besked att de planerar att införa så kallad gårdsförsäljning. ”Regeringspartierna riskerar alkoholmonopolet”, säger IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson till Drugnews.


Företrädare för regeringspartierna har i en debattartikel aviserat att regeringen avser att de som bedriver ”småskalig hantverksmässig produktion av vissa alkoholdrycker ska kunna sälja sina produkter direkt till besökare”. Detta hoppas de ha på plats 2025. De skriver också att förslaget ska innehålla begränsningar för att kunna upprätthålla detaljhandelsmonopolet.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är dock oroliga för konsekvenserna för möjligheten att behålla Systembolagets monopol.

– Juridiska experter och remissinstanser gör bedömningen att den troliga konsekvensen blir att alkoholmonopolet faller. Detta inkluderar den bedömning som socialministerns egna Socialdepartement gör, säger IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson till Drugnews.

Han påpekar att en anmälaN till EU-kommissionen inte innebär en heltäckande analys, och att det inte finns någon garanti att EU-domstolen gör samma bedömning som det besked man får i en sådan process.

Även Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, är kritiska till beskedet.
– Efter regeringens beklagliga utspel om gårdsförsäljning vädjar nu Ungdomens nykterhetsförbund till alla som sätter folkhälsan framför alkohollobbyn att mobilisera, skriver UNF:s ordförande Jane Segerblom i ett pressmeddelande.

Annonser