Unga vägleds bort från brottsbanan

”Process Kedjan” är ett unikt pilotprojekt för att stödja ungdomar som hamnat i klammeri med rättvisan och drivs av Ung i X-Cons. Projektet med personliga coacher har redan överträffat sina mål och förebyggt återfall.

Projektets ledare Andreas Nygren och Richard Karlsson berättade i Almedalen i somras om sitt arbete i Stockholmsområdet med ungdomar i åldrarna 15-21 år som från den dag de grips av polis erbjuds kontakt med coacher, som stöttar dem genom hela kedjan av rättsliga åtgärder som de får gå igenom.

Kedjan består av anhållande, häktning ofta med restriktioner då de hålls helt isolerade utan möjlighet till kontakt. Därefter domstolsförhandlingar, domutslag och slutligen placering på institution eller fängelse. Så småningom blir det också dags för frigivning och en väg ut till ett förhoppningsvis hederligt, socialt och stabilt liv.

Ett femtontal unga deltog i pilotprojektet ifjol, hittills i år har man knutit till sig ytterligare 22, de flesta pojkar – som vistats eller fortfarande sitter på institution – och därmed överträffat årets mål.

– Vi kommer nog i år kunna erbjuda över 30 ungdomar stöd och personliga coacher. Vi ska ses som ett komplement. Vi känner dem och deras nätverk bättre än någon annan av all den myndighetspersonal de mött, sade projektledaren Andreas Nygren till Drugnews.

Det underlättar behandlingsarbetet väsentligt att en relation byggd på ömsesidig respekt och förtroende kan skapas. Samtliga anställda i Process Kedjan har ett kriminellt förflutet, ofta kopplat till ett eget missbruk.

När processen inleds för att hjälpa involveras också den unges närmaste i arbetet. De anhöriga behöver också många gånger eget stöd då de ofta är medberoende och därmed även möjliggörare till sina barns fortsatta kriminalitet och missbruk.
För dem har en särskild anhöriggrupp bildats i projektet och de får hjälp att bearbeta sin situation av en i anställd terapeut.

Andreas presenterade 19-årige Elias, som när han fick kontakt med projektet i vintras varit placerad på flera olika SiS-institutioner under sammanlagt två och ett halvt år. Kontakt med Process Kedjan fick han via sin pappa som kände till projektet. Elias tog kontakt med en av coacherna och efter ett första möte valde han att ta den hjälp som erbjöds och göra allt han förmådde för att förändra sitt liv.

– Jag var en kriminell missbrukare, som rymde så fort jag fick en chans. Under åren som omhändertagen, enligt lagen om vård för unga (LVU), var jag placerad på fyra olika SiS-institutioner, berättade han för Drugnews.

Han skrevs ut i oktober ifjol från Sundbo, som var den sista av de fyra institutionerna han var placerad på, och gick då in i projektet som en helt fri människa för första gången på många år.

– Sedan den dagen har hela mitt liv förändrats. Jag har återupprättat en fin relation med min familj och har ordentliga kamrater med samma bakgrund som jag. Hade jag inte fått kontakt med projektet skulle jag antagligen fortfarande varit inlåst eller på rymmen igen, begått nya brott och knarkat för fullt, sade han.

Elias är nu anställd vid X-Cons och ser ljust på sin framtid.

• Årligen döms ett hundratal tonåringar som begått brott till påföljder som ska avtjänas på slutna ungdomshem. Av dessa återfaller ofta fyra av fem inom tre år i kriminalitet och döms för nya brott, enligt Brå. En mörk statistik som Ung i X-cons vill ändra på. Även de hundratals lite äldre ungdomar som sitter av straff inom Kriminalvården är en målgrupp i projektet.

Alla som hittills fått stöd i Process Kedjan är pojkar, förutom ett par flickor. Men polisen berättar att allt fler unga flickor grips och behöver stöd. Därför har en kvinnlig coach anställts i projektet och fler håller på att utbildas, berättar Andreas Nygren.
Även projektets anhöriggrupp tar i höst nya tag med ett mer omfattande program.

Etiketter:

Annonser