”Gårdsförsäljning? Ja och nej tack!”

Gårdsförsäljning av lokalproducerade grönsaker är helt okey, men inte av vin, öl och sprit. Då är risken stor att Systembolagets monopol faller – förlorarna blir alla som direkt och indirekt drabbas av alkoholmissbruk, skriver Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund.

Vi och vår tidning Blå Bandet har återkommande i artiklar och ledare varnat för konsekvenserna om så kallade ”gårdsförsäljningen” av alkohol blir tillåtet. Namnet är vilseledande för visst är det bra med gårdsförsäljning av lokala grönsaker och andra livsmedel från gårdarna ute på landet.

Men att tillåta gårdsförsäljning av alkohol ger en uppenbar risk att Systembolagets monopol faller och vi får privata butiker i våra städer som säljer alkohol.

När Sverige blev medlem i EU 1995 fick vi genom ett undantag behålla försäljningsmonopolet Systembolaget. Monopol är annars något som EU inte vill se utan det ska vara fri marknad.

Två gånger tidigare har utredningar genomförts som bägge konstaterade att så kallad ”gårdsförsäljning av alkohol” inte är möjligt att tillåta utan att Systembolagets monopol samtidigt riskeras.

Trots detta beslutades om en tredje utredning (En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, SOU 2021:95, pdf-fil) som nu har överlämnats till regeringen. Under ledning av särskilde utredaren Elisabeth Nilsson föreslås att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och sprit för att stimulera besöksnäring och landsbygdsturism. Det anses vara ett viktigt ekonomiskt tillskott för dryckestillverkare.

Elisabeth Nilsson skriver på DN debatt att ”Gårdsförsäljning går att kombinera med Systembolaget.” I utredningens direktiv framgår att det inte får hota Systembolaget och utredaren föreslår att gårdsförsäljning ska ske på prov under sex år.

Är det någon som på allvar tror att det är realistiskt att detta skulle avslutas efter att företag gjort investeringar? Dessutom, som vi varnat för tidigare, handlar det mer om att stärka alkoholföretagens intressen i våra städer.

Alkoholföretagen har som mål att tjäna ännu mer pengar. Förlorarna är samhället med ökade kostnader och framförallt alla som direkt och indirekt drabbas av risk- och missbruk av alkohol.

Vi behöver inte fler barn och unga som växer upp i familjer där alkohol bidrar till att de blir försummade av vuxna.

av

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

PER-OLOF SVENSSON
– chefredaktör och organisationssekreterare i Sveriges Blåbandsförbund

Annonser