Norge avkriminaliserar ändå

[UPPDAT] OSLO Narkotikaberoende i Norge kan framöver slippa straff för innehav för eget bruk upp till fem gram narkotika, och slippa fängelsestraff för tio gram kokain, heroin eller amfetamin. Detta efter milda narkotikadomar och nya riktlinjer till polis och åklagare.

Riksåklagaren (statsadvokaten) uppmanar efter tre vägledande milda narkotikadomar nyligen i högsta domstolen (Høyestrett) – som Drugnews tidigare rapporterat om – i ett brev norska polisen och åklagarna att i sitt arbete ha en mer tillåtande syn på missbrukares narkotikainnehav om de inte överstiger fem gram heroin, kokain och amfetamin.

De ska inte gripas, visiteras eller ens förhöras om vart de köpt drogerna, enligt de nya riktlinjerna (pdf-fil, 4 sidor). Och rättsmyndigheter bör även låta dubbla mängden – dvs tio gram av preparaten – ses som ”blygsam överträdelse” och inte riskera leda till fängelsestraff.

Det kommer att innebära förändringar i norska polisens narkotikabekämpning.
–  Besluten från Högsta domstolen och riksåklagarens riktlinjer innebär en förändring av polisens arbete med narkotika. Åklagarmyndigheten kommer inte längre att straffa missbrukarnas förvärv, innehav och förvaring av mindre doser narkotika och polisen kommer noga att överväga om ett brottmål ska öppnas i dessa fall, säger Beate Brinch Sand, chef för åklagarenheten i Oslo polisdistrikt, till NRK.

Norska jurister har därmed i praktiken avkriminaliserat mindre narkotikainnehav även om det i lagen fortfarande är otillåtet att bruka, sälja, köpa och inneha. Och därmed genomfört vad politikerna inte kunde enas kring om den s.k. rusreformen – som röstades ner ifjol i parlamentet.

– Domstolen har nu gjort de helt nödvändiga ändringar som Stortinget inte klarade av ifjol, säger Marius Dietrichson i Advokatföreningen till NRK.

Tidigare Høyreledda regeringen föreslog ifjol att avkriminalisera och tillåta innehav av mindre mängder (cirka 10 gram cannabis och 2 gram övriga preparat), och att de som ertappades – även ungdomar – skulle erbjudas frivilliga rådgivningssamtal om droger.

Förslaget nedröstades dock ner i Stortinget av bland andra Arbeiderpartiet, som inte ville se en avkriminalisering, och numer leder regeringen. Det fanns även kritik om att få förslag på förebyggande insatser fanns med.

Men i grunden var politikerna i Stortinget överens om att missbrukare inte ska straffas utan erbjudas stöd och vård. Även nya regeringen håller på ta fram nytt lagförslag på rusområdet – men har dragit ut på tiden.

En parlamentariker från Høyre, Sveinung Stensland, är kritisk och anser att Norge nu fått en mer liberal narkotikapolitik än om rusreformen hade genomförts.
– Som läget är nu är det de facto avkriminaliserat med innehav och bruk av mindre mängder narkotika, utan att vi har genomfört rusreformen som hade hela åtgärdspaketet runt sig, säger han till NRK.

I rusreformen var tänkt att finnas en hjälpapparat om man greps med droger. Och Sveinung Stensland menar att polisen nu fråntagits möjligheten att följa upp och att det tagits bort möjligheten att ge hjälp till de som behöver.

I riksåklagarens nya riktlinjer ska hänsyn tas till missbrukare med långa beroendeproblem när narkotikabrott misstänks. Men hur dessa ska skiljas från andra som bara använder droger då och då har inte domarna klargjort, men ska tolkas generöst.  ”De bevis som tyder på drogberoende ska vid tvivel komma den misstänkte till godo”, skriver riksåklagaren.

Även icke-beroende kan komma att få lägre straff för eget bruk efter ett rättsfall där åklagaren nekades resning i norska HD. Detta efter att en man som hade köpt tio gram amfetamin och hänvisat till ”tuff livssituation” dömts till 21 dagars villkorligt fängelse.

Åtalsunderlåtelse för mindre innehav är samtidigt något som narkotikalangare snabbt brukar anpassa sig efter när det gäller hur mycket droger de har i lager på fickan. Och hävda att de bara har med sig för eget bruk.

Foto: ashton/CC BY 3.0

• Fotnot: Vad gäller gränser för andra drogpreparat (utöver 5 gram heroin, kokain eller amfetamin), så hänvisar Riksadvokaten i ett tillägg (pdf-fil, se sid 11) till Prop. 92L (2020-2021) kap. 7.3: till dess nya rättsliga klargörande fastställts. Där finns en tabell med övre gränser för åtalsunderlåtelse, t.ex. cannabis 15 gram, GHB 1 deciliter, 3 doslappar LSD, 1 gram MDMA, 50 gram psilocin/psilocybin-svampar, 2 kilo växtdrogen khat och 25 rusdoser läkemedel. Gäller bara för drogberoende personer.

Annonser