Nej till att utreda avkriminalisering

Riksdagen har beslutat avslå motioner om att utreda frågan om att avkriminalisera eget bruk av narkotika. Endast Miljöpartiet reserverade sig i utskottet och frågan gick inte ens till omröstning vid riksdagsbehandlingen.

Riksdagen tog på onsdagen ställning till tre motioner om att utreda en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Motionerna var inlämnade av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (SD), Nicklas Attefjord (MP) samt Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (C).

Precis som vid tidigare behandlingar ansåg justitieutskottet att starka narkotikapolitiska skäl talar för att all befattning med narkotika bör vara kriminaliserad. Majoriteten i justitieutskottet var inte berett att ställa sig bakom förslagen om att utreda en avkriminalisering av eget bruk av narkotika.

I utskottet reserverade sig Bassem Nasr (MP) för att motionerna borde bifallas. Inga andra partier stödde dock den reservationen. När hela riksdagen behandlade frågan gick den frågan inte ens till omröstning.

Riksdagens avslog också motioner om eftersupning med hänvisning till att riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att kriminalisera eftersupning förra våren och att det därmed inte finns anledning att göra ett nytt tillkännagivande i samma fråga.

Annonser