Norska riksåklagaren: straffa inte drogbruk

OSLO För att undvika att rättsutredningar samlas på hög, så vill norska Riksadvokaten att narkotikabruk och mindre innehav inte ska straffas och bötfällas under coronakrisen.

Det framgår av ett nytt direktiv (pdf-fil, 15 sidor) i måndags från Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud – motsvarar riksåklagaren – till polis- och åklagarmyndigheter i Norge. I skrivelsen uppmanar han till att frångå praxis för mindre allvarliga brott, i en första omgång gällande till 1 juni.

Han motiverar det med att mindre narkotikabrott tar upp mycket arbetstid för polis och åklagare, bland annat då många strafföreläggande inte besvaras och därmed hamnar i domstol.

Jørn Sigurd Maurud. Foto: Riksadvokaten

Riksåklagaren har därför beslutat att istället för strafföreläggande (oftast med böter) istället uppmana till åtalseftergift ”för de minst allvarliga narkotikaöverträdelserna, det vill säga bruk av narkotika och innehav för eget bruk”, enligt rundskrivelsen. Strafföreläggande används för mindre brott när det är bevisat att en person är skyldig eller har erkänt.

Strafflindringen gäller dock inte andra brott som införsel/smuggling eller försäljning av droger. Och beslut av åtalseftergift bör kombineras med en prövotid på två år.

Cirkuläret omfattar en mängd råd och prioriteringar om hur rättsfrågor och olika brott bör behandlas under corona-pandemin. Riksåklagarens riktlinjer kan förändras framöver då de är framtagna under tidspress. Därför uppmanar han att ”för undvika onödigt försvagade allmänprevention inte kommunicera till invånarna vilka straffbara handlingar som blir nedlagda av kapacitetsskäl”.

Under corona-krisen har samtidigt norska hälsovården dragit ner på beroendevården och ej behandlingsklara patienter skrivits ut för att ge plats åt corona-smittade. Något som kritiserats av bl a Forbundet mot rusgift.
2 april hade 46 avlidit och drygt 5000 bekräftats varit covid-19-smittade i Norge, enligt VG.

I Norge förespråkar flera politiska partier och regeringen en ändrad narkotikapolitik, från straff till hälsa. Före jul la en kommission förslag till en ”rusreform” (pdf-fil, 416 sidor) med inslag av avkriminalisering om eget bruk och innehav (med straffrihet för innehav av 15 gram cannabis och 5 gram heroin, kokain och amfetamin). Men som kritiserats för lagt för lite vikt på prevention, särskilt för unga. Riksadvokaten stödde då en avkriminalisering av bruk och mindre mängder, enligt NRK.
Tanken är att reformen ska beslutas och införas nästa år.

Annonser