”Avkriminalisera minskar inte narkotikadöden”

I heta svenska narkotikadebatten hänvisas ofta till Portugal som avkriminaliserat bruk. Men fel slutsatser dras. Vi har mycket att lära av Portugal, men det är snarare ambitiös satsning på vård och behandling och annat, inte avkriminalisering, som kan minska dödligheten, hävdas i ny rapport från Narkotikapolitiskt Center.

Foto: Drugnews

Riksdagens socialutskott har enigt föreslagit en utvärdering av svensk narkotikapolitik och en nollvision för den höga narkotikadödligheten, (beslutet i riksdagen har skjutits fram till 4 mars). Men några, såsom socialminister Lena Hallengren (S), uppfattar det inte som att även en utvärdering av konsumtionsförbudet ska ingå.

I debatten lyfts ofta Portugal som exempel på att avkriminalisera bruk och eget innehav är en väg att kraftigt minska narkotikadödligheten. Men det finns andra länder som avkriminaliserat, såsom Estland och Slovenien, där dödligheten ökat efter liberaliserade regler. Och många länder mäter drogrelaterad dödlighet mycket olika.

Staffan Hübinette, författare och ansvarig för projektet Narkotikafri skola, skriver i en debattartikel på Svenska Dagbladet på temat om ”Falska förhoppningar att lyfta avkriminalisering”.

Ny rapport av Pierre Andersson om Portugal o narkotikapolitiken.

Och i en ny rapport om tio länder i Europa som avkriminaliserat och ett fördjupnings-PM om Portugal sammanfattar Narkotikapolitiskt Center – som står nykterhetsrörelsen nära – att utvecklingen gått åt olika håll, både vad gäller konsumtion och dödlighet.

Vad gäller Portugal så finns ”många missförstånd” enligt rapportskrivaren Pierre Andersson och NPC:s chef Peter Moilanen i en debattartikel på Dagens Nyheter.

Bruk och innehav av narkotika är fortfarande otillåtet i Portugal, (påföljd har dock flyttats från rätts- till hälsomyndigheter) och portugisiska polisen kan rapportera de som använder och innehar även mindre mängder. En väsentlig skillnad är att de som bryter mot regler idag slipper åklagare och istället hänvisas till en avrådningskommission, (som kan hänvisa till obligatorisk behandling)

Portugal hade efter regeländringen 2001 markant sänkt narkotikadödlighet. Nytt sätt att redovisa dödlighet har införts, dödsfall bland aids-sjuka injektionsnarkomaner inräknades inte. Ändå en klar minskning. men på senare år har den ökat igen.

Rapportskrivarna menar att den minskade dödligheten i början snarare ska förklaras av en mängd andra reformåtgärder – såsom fördubblade resurser till missbruksvården, fler vårdplatser, kortare väntetider, samverkan mellan olika instanser etc.

João Goulão, Sicad.

Det är också en konklusion som João Goulão, chef för Portugals narkotikamyndighet Sicad, gör: Avkriminalisering är ingen mirakelmedicin. Gör man enbart det så kommer saker att bli värre (i Vancouver Sun).

Och sedan landet vid ekonomiska krisen 2008 började spara på vården, så har drogrelaterad dödlighet börjat peka uppåt. Och användning av cannabis bland 15-16-åriga ungdomar har ökat, (till dubbelt högre än bland jämnåriga i Sverige. ESPAD).

Några slutsatser i NPC-rapporten:
• avkriminalisering i sig verkar inte sänka den narkotikarelaterade dödligheten.
• en mycket ambitiös satsning på vård och behandling spelade sannolikt en avgörande roll för de positiva resultaten i Portugal.
• oavsett skillnaderna – så ligger Sverige oacceptabelt högt när det gäller narkotikarelaterad dödlighet.

Peter Moilanen, NPC, till Drugnews:

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

– Portugal lyckades ju faktiskt minska dödligheten de första åren, där var troligen kraftigt ökade resurser till vård och behandling en viktig nyckel. De lyckas ge vård snabbt och väl samordnat mellan olika aktörer. Där kan Sverige lära sig mycket.

Men han menar att – utifrån rapporten om länder i Europa som liberaliserat droglagar – just avkriminalisering inte verkar vara det som spelar störst roll i en utvecklad narkotikapolitik.
Det är sant att en rad länder i Europa har avkriminaliserat, men när vi tittar på hur det går för dem syns inga tydliga samband. Ett exempel är Estland som avkriminaliserade året efter Portugal, men har väldigt hög narkotikadödlighet, säger han.

Hur ställer han sig då till om en utredning av svensk narkotikapolitik bör innefatta avkriminalisering och utvärdera konsumtionsförbud, som krävs från flera håll, bland andra fyra överläkare i en DN-debattartikel i lördags, (”Misstag av Hallengren att inte utreda avkriminalisering”)?

– Från NPC:s sida har vi inget emot att avkriminalisering ingår i en utredning. Däremot finns det en övertro på att just avkriminalisering ska lösa de problem vi har, det riskerar att leda oss in på ett villospår som i värsta fall gör situationen värre, säger Peter Moilanen och fortsätter.
– Det finns mycket man kan göra utan att avkriminalisera, vi tycker till exempel att man bör utreda möjligheterna att ha alternativ till straff för unga och de som är beroende. Lagar har normerande effekter, det är en viktig del av det förebyggande arbetet.

I Norge har politisk stöd ökat senare år för att gå från straff till vård i narkotikapolitiken. Men en utredning före jul lade liten vikt på prevention, särskilt bland unga, och mer på överse med ganska stora mängder för eget bruk. (Därefter har debatten lite avstannat).

Utredningen i Norge skissar på en väg som går flera steg längre än Portugal, där samhällets reaktioner på någons narkotikabruk riskerar att utebli helt. Det tror vi är fel väg att gå, säger Peter Moilanen på NPC till Drugnews.

 • Fotnot: Narkotikapolitiskt centers rapport ”Decriminalization in Europe” (pdf-fil, 26 sidor) och ”Vad kan vi lära av Portugal” (pdf-fil, 44 sidor) av Pierre Andersson.

Graf över tio europeiska länder och narkotikadödlighet (ur NPC:s rapport).

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser