Pierre Andersson får journalistpris

Pierre Andersson, policyexpert och frilansskribent, har tilldelats Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2021. Han har bland annat rapporterat om Portugals narkotikapolitik och nyanserat debatten om avkriminalisering och drogdödlighet.

Han mottog nyligen blommor, diplom och en check på 30 000 kronor för sina insatser av tillförordnade verksamhetschefen Peder Langenskiöld på Carnegie Institutet.

– Mycket roligt och hedrande, men det var helt oväntat, säger Pierre Andersson efteråt till Drugnews.

Den snart 52-årige östgöten, som pendlar från hemmet i Mjölby till Stockholm, är idag policyrådgivare i alkoholfrågor på IOGT-NTO-rörelsen, men var tidigare chefredaktör för Accent 2010-2015, där han även lyfte bevakning av narkotikafrågan. Han reste bland annat till delstaten Colorado och skrev reportage om cannabislegaliseringens baksidor (”Välkommen till marijuanaland”). Dessförinnan var han redaktör på tidningen ETC och UNF:s medlemstidning Motdrag.

Han tilldelas nu journalistpriset för ”…en rapport och artiklar om effekterna av avkriminalisering av narkotika i Portugal, vilka gett ett betydande bidrag till den svenska narkotikadebatten”, enligt motiveringen.

Rapport om Portugal o narkotikapolitiken.

Rapporten (pdf-fil, 44 sidor) kom 2020 och publicerades av Narkotikapolitiskt Center, dit Pierre Andersson också är knuten, och balanserade den svenska drogdebatten och fick även utrymme på Dagens Nyheters debattsida.

Portugal hade 2001 avkriminaliserat all narkotika, för att försöka få bukt med ökad dödlighet, särskilt av heroinöverdoser. Det är fortfarande formellt otillåtet att använda och inneha droger, men sociala insatser och vårdplatser byggdes ut och civila avrådningskommissioner inrättades där de som grips med narkotika istället för straff får råd, varningar och kontakt med missbruksvård.

Dödligheten minskade dramatiskt i början och Portugal blev mönsterland för många som vill liberalisera narkotikapolitiken i andra länder. Men från 2008 vände dödlighet uppåt igen och cannabisbruket ökade. Något som få uppmärksammade i debatten.

Pierre Andersson reste dit för två år sedan och intervjuade experter, gjorde studiebesök och tog del av aktuell forskning. Han upptäckte att flera siffror som användes om Portugals framgångar inte stämde.

Efter den ekonomiska krisen 2008, gjordes stora besparingar i sociala välfärden, och de negativa sifforna började peka uppåt igen.
– Narkotikadödligheten är numer uppe på samma nivåer som före avkriminaliseringen, cannabisanvändning har ökat i samhället, särskilt frekvensen bland unga, och cannabisrelaterade psykostillstånd har ökat nästan 30 gånger mellan 2000 och 2015, berättar han.

Pierre Andersson

– Sverige har mycket att lära av Portugal, men fel slutsatser har nog dragits. Det var snarare en ambitiös satsning på vård och behandling som spelade en avgörande roll för de positiva resultaten i början. Det verkar inte varit avkriminaliseringen i sig som minskade dödligheten, säger Pierre Andersson.

En del tycker han fortfarande är intressant i den portugisiska modellen.
– Ambitionen om snabbheten till hjälp och vård för beroende är inbyggd i systemet. Min bild är att den fungerar rätt bra, i alla fall att få en första kontakt med en beroendeläkare, säger han.

Han har fortsatt bevaka vad som händer på narkotikaområdet. I Nordamerika där cannabis legaliserats alltmer, i Portugal, och i Norge där en utredning föreslog en mer långtgående avkriminalisering än i Portugal, men hittills stoppats i Stortinget.

• Drugnews: En cannabisvåg rullar idag fram även i Europa (Tyskland, Malta, Luxemburg m fl.) – kommer den nå Norden och Sverige också, tror du?
– Nej, jag tror inte det, den svenska restriktiva linjen har positiva resultat, som lägre bruk av droger. Men en legalisering i något EU-land skulle påverka oss. Anmärkningsvärt att inga pratar om att det kommer beröra hela unionen och dess inre marknad, vi ska ju ha öppna gränser, svarar han.

Legalisering ser han inte som ett bra alternativ. De kriminella gängen som slåss om drogmarknader skulle inte lägga av med brott och skjutningar, och vapnen finns ju kvar.

Men han tillstår att svenska strategin har problem, särskilt narkotikadödligheten är alltför hög.
– Vi måste bli bättre på att täppa igen hålen och luckorna i vård och behandling, så att inga hamnar mellan stolarna. Och dödligheten måste ner, men det portugisiska exemplet visar att en avkriminalisering inte löser det, säger Pierre Andersson.

Han ser samsjuklighetsutredningens förslag som steg på vägen. Alternativa påföljder vid narkotikabrott tycker han bör undersökas, så att kanske ungdomar och de med beroende inte bötfälls utan slussas till vård.
– Men för de som använder narkotika och inte har en beroendesjukdom är jag övertygad om att förbudet och påföljden har en klart förebyggande effekt, säger han.

Hans huvudsakliga arbete idag är på IOGT-NTO-rörelsen, där han är ”påverkansmänniska” (han vill inte använda ordet lobbyist) och hjälper låg- och medelinkomstländer, exempelvis i Östafrika och Sydostasien, att ta fram fungerande alkoholpolicys. Han vill att svenska regeringen ska arbeta mer för en effektivare alkoholstrategi i WHO, och minska alkoholindustrins inflytande i beslutsrummen.

Men han fortsätter följa narkotikafrågorna och tycker att en kommande svensk utredning även bör undersöka konsumtionsförbudets roll.
– Jag har svårt att se hur man ska kunna utvärdera den samlade svenska narkotikapolitiken utan att titta på effekterna av kriminaliseringen av bruket. Men det beror ju också på vilka frågor och utgångspunkter som skickas med i utredningsdirektiven, säger Pierre Andersson.

Pierre Andersson gillar journalistrollen och ”göra tidning”. Foto: Drugnews

Flera av hans uppdrag som rådgivare i alkoholfrågor är ”extremt långa processer” och han längtar ibland tillbaka till reporterrollen.
– Det är fantastiskt roligt att arbeta som journalist, att få tillgång till miljöer och människor jag aldrig annars skulle möta, och få tillfredsställa sin nyfikenhet. Det är dessutom tydligt vad man gör och producerar. Att skriva en artikel, att göra en tidning, och ganska snart se resultatet. Du har gjort något konkret, säger pristagaren.

Han har en frilansfirma och skriver ibland artiklar och är en duktig fotograf.
Stipendiepengarna tänker han nog använda till nya reportageresor, kanske till Colorado eller Portugal för att följa upp vad som hänt på narkotikaområdet sedan hans tidigare besök.

Annonser