Portugal: fler cannabisdiagnoser i psykvården

LISSABON Antalet sjukhusinlagda fall av cannabisrelaterade psykoser och schizofrenier har ökat dramatiskt i Portugal, nära 30 gånger fler mellan åren 2000 och 2015, enligt ny studie. Ett land som flera använder som förebild i narkotikadebatten.

Det är portugisiska forskare som analyserat data om alla som behandlades på allmänna sjukhus från millennieskiftet till 2015 med primär diagnos för psykos eller schizofreni och som identifierats med cannabisberoende/missbruk.

De cannabisrelaterade psykosfall ökade från 20 till 588 per år (en ökning med 29,4 gånger) och totalt drygt 3 200 psykospatienter som även använt drogen fick sjukhusvård under åren. Studien publiceras i International Journal of Methods in Psychiatric Research.

I studien noteras också att patienter som använde cannabis fick sjukhusvård för psykoser redan i 30 år-årsåldern, medan snittet för hela gruppen var kring 42 år. Cannabisrelaterade patienter som lades in för psykoser var mest män (89,8 procent).

Andelen patienter med psykosbesvär som primär diagnos som även hade cannabisproblem som sekundär diagnos ökade under perioden från knapp en procent till 10,6 procent. Cannabis roll för psykoser är inte helt klar, men studiens data tyder på förändrade konsumtionsmönster av drogen hos befolkningen med ökad frekvens av starka cannabisdoser kan förklara fler sjukhusinlagda psykosfall, enligt forskarna.

Portugal avkriminaliserade 2001 mindre bruk och innehav av alla drogsubstanser – främst för att försöka minska en hög dödlighet av opiater (heroin). Samtidigt satsades på utbyggnad av beroendevården och ett system med ”sociala domstolar” där de som använder droger ska erbjudas hjälp och inte straffas.

Drogrelaterad dödlighet har klart minskat i Portugal, medan cannabis har ökat senare år. Ifjol godkändes även marijuana som medicin. Landet används av flera debattörer som modell och alternativ till en mer restriktiv narkotikapolitik.

Epidemiologiska studier från 2012 i Portugal visar att fler i befolkningen börjat använda cannabis (sju procent riskanvändare i årsgrupperna 15-64 år) och att drogens styrka höjts senare år.

Professor Fred Nyberg. Foto: Drugnews

Fred Nyberg, senior professor i farmakologisk beroendeforskning, Uppsala universitet, kommentar nya studien:
Även forskning i Portugal sluter upp och ger en dramatisk förstärkning av tidigare påtalad koppling mellan cannabis-användning och psykosrisk. Det är något som definitivt torde medföra att argumenten för legaliseringsivrarna även i Sverige torkar in, uppger han för Drugnews.

Nyberg påminner också om en stor studie i våras publicerad i The Lancet som visade på att frekvent användning av cannabis med höga THC-halter ökar risken för psykoser. Likaså en färsk studie från Italien och England (Kings College, London) påtalar risken mellan russtark cannabis och att utveckla psykoser.

• Fotnot: Studien Psychotic disorders hospitalizations associated with cannabis abuse or dependence: A nationwide big data analysis” (Manuel Gonçalves‐Pinho mfl, Pdf-fil (sex sidor).

Annonser