Malta först i Europa tillåta cannabis

VALLETTA Maltas parlament godkände i tisdags en lag som tillåter mindre innehav och odling av cannabis för personligt nöjesbruk. Den lilla önationen blir därmed först i EU att legalisera viss cannabishantering – redan till helgen.


Parlamentet godkände med rösterna 36 mot 27 i en tredje avslutande behandling regeringens förslag att lätta på cannabisregler, rapporterar flera medier, såsom BBC, Euronews och Malta Today.

Personer som fyllt 18 år kan enligt lagen få inneha upp till sju gram cannabis för eget bruk och odla högst fyra cannabisplantor i hemmet (där högst 50 gram får förvaras).

Det blir även tillåtet att gå samman i ideella cannabisklubbar med högst 500 medlemmar (med anonymt register) och odla och bruka cannabis. Klubbarna får producera högst sju gram per dag och 50 gram per månad per medlem.

Robert Abela (Ap)

Att använda drogen på allmänna platser förblir fortsatt förbjudet, liksom när barn är närvarande. Men påföljderna blir ganska mildra, vanligtvis böter. Minderåriga som upptäcks med cannabis ska erbjudas en vårdplan.

Labour/Arbetarpartiet lovade i sitt valmanifest 2017 att lätta på cannabisregler för nöjesbruk och i en vitbok i mars i år som återspeglade ”regeringens vision för ett rättvisare rättssystem för ansvarsfulla cannabisanvändare”.

Premiärminister Robert Abela och hans parti har även hänvisat till att de med legaliseringen vill få bort kriminella gäng och den illegala narkotikahandeln.
– Vi lagstiftar för att ta itu med ett problem, med en skadereducerande strategi genom att reglera sektorn så att människor inte ska behöva vända sig till den svarta marknaden”, argumenterade han i parlamentet förra månaden.

Han understryker att regeringen avråder folk från att röka cannabis, ”men vi behandlar dem inte som brottslingar även om de gör det”. Och utbildningsminister Owen Bonnici menar att det inte finns bevis för att cannabis skulle vara en inkörsport till andra droger.

 Det nationalistiska oppositionspartiet är emot den nya lagen och varnar för att den kommer ”normalisera och öka drogmissbruket”. Ett upprop till parlamentsledamöterna försökte 53 organisationer och enskilda utan framgång få till ändringar för att lagen inte skulle få ”massiv negativ inverkan på vårt samhälle, särskilt bland barn, ungdomar och de mest sårbara”.

Presidenten väntas senare i veckan underteckna lagen, som då träder i kraft. Malta blir därmed före andra europeiska länder som Luxemburg, Tyskland och Schweiz som också är på gång att i olika utsträckning legalisera cannabis.

Den lilla republiken Malta i Medelhavet har bara cirka 434 400 invånare som bor på en yta mindre än en fjärdedel av Öland. 2018 tilläts cannabis för medicinskt bruk. Cannabisanvändning är förhållandevis liten på Malta. Bara runt fyra procent har använt drogen någon gång i livet, (jämfört med cirka 45 procent i Frankrike och cirka 17 procent i Sverige), enligt EU:s narkotikamyndighet EMCDDA.

Annonser