Italien först legalisera cannabis i EU?

ROM Italienska politiker vill tillåta hemodling av fyra cannabisplantor för eget bruk. Nu har dessutom en halv miljon namn samlats in av aktivister för att folkomrösta om att helt legalisera drogen.

I början av september antogs ett förslag i italienska underhusets justitieutskott att tillåta odling i hemmen av högst fyra cannabisplantor. Detta för att möjliggöra för bland annat terapeutisk och medicinsk användning.
Idag är eget bruk och innehav av mindre mängder avkriminaliserat i landet och användning i medicinskt syfte tillåten.

Samtidigt vill politikerna dock skärpa narkotikastraffen för smuggling och handel från högst sex år till högst tio års fängelse, rapporterade nyhetsbyrån Ansa.

Men nu kan Italien lite oväntat bli första EU-land som helt legaliserar drogen, det vill säga även tillåta försäljning, även om det hittills nämnts att ”avkriminalisera”. På bara en vecka har cannabisaktivister samlat in över en halv miljon namnunderskrifter med krav  att folkomrösta om tillåta även odling och försäljning av drogen.
Argument att förslaget skulle kunna ge flera arbetstillfällen i cannabisindustrin och nya skatteintäkter för staten har förts fram i kampanjen som fortsätter samlar in namn månaden ut.

”Extraordinärt, men inte förvånande” och ”mobiliseringshastigheten bekräftar önskan om en förändring för cannabis”, enligt arrangörerna av namnkampanjen som klarat få ihop tillräckligt många namn för att frågan nu ska granskas och bedömas i domstol.
Det blir sedan presidenten som om det får godkänt får bestämma datum för en folkomröstning. I början av nästa år har nämnts som möjlig tidpunkt, enligt Reuters.

I en opinionsmätning i maj i Italien så uppgav 57 procent att de är för en legalisering. Enligt EU:s narkotikalägesrapport så hade 20,9 procent av italienare i åldersgruppen 15-34 år rökt cannabis senaste året (år 2017), högst i EU efter Frankrike.

Italien och Frankrike har liksom Sverige restriktiva narkotikalagar. En eventuell legalisering av cannabis i Italien skulle  kunna få dominoeffekter.
Flera EU-länder följer intresserat liberaliseringen av cannabislagar i Nordamerika, Mexiko och Uruguay och politiker i bl a Luxemburg och Malta vill ta steg i den riktningen. Medan ett legaliseringsförslag ifjol stoppades i Tysklands parlament.

Annonser