”Regeringen svarar inte på min fråga”

Tysklands planerade legalisering av cannabis oroar riksdagsledamoten Pia Steensland (KD) som befarar att det även kan påverka tillgången på drogen i andra EU-länder. Hon vände sig till svenska regeringen om saken, men tycker svaret från justitieministern är otydligt.

– Jag är besviken att ministern inte alls svarade på min fråga om det finns en risk att en legalisering i Tyskland av cannabis kan leda till ökad tillgänglighet av drogen även i Sverige – och om regeringen ser behov att agera, säger Steensland till Drugnews.

Bakgrunden är att nya tyska trepartiregeringen meddelat att den vill tillåta cannabis som rekreationsdrog, och planerar ”introducera kontrollerad distribution av cannabis för vuxna i konsumtionssyfte i licensierade butiker”.

Cannabis är idag tillåtet i medicinskt syfte och eget bruk straffas överlag inte i Tyskland. Men en legaliserad försäljning för nöjesbruk skulle kunna leda till att en legal vara i ett EU-land även tillåts i övriga unionen, beroende hur EU-rätten tolkas.

Samtidigt skulle det krocka med FN:s narkotikakonventioner och Schengenavtalet som uppmanar medlemsländerna att vidta erforderliga åtgärder för att ”förebygga och straffa olaglig handeln med narkotika” och förebygga olaglig export.

Kristdemokraten Pia Steensland, sitter i riksdagens socialutskott och är även beroendeforskare vid Karolinska institutet och vill skydda unga mot negativa hälsokonsekvenser av cannabis, ställde strax före jul en skriftlig fråga till EU-ministern hur svenska regeringen tyder EU-rätten och om man ser behov att agera inom EU och gentemot Tyskland.

I förra veckan svarade istället justitieminister Morgan Johansson (S) på hennes fråga. Han betonar att ”bekämpning av narkotika är en prioriterad fråga för regeringen” och att problemen är gränsöverskridande och ”därför krävs det gränsöverskridande lösningar”.

Han skriver att regeringen internationella narkotikapolitik har ett folkhälsobaserat synsätt och driver en restriktiv linje. Att Sverige har ingått flera internationella överenskommelser, inklusive FN:s narkotikakonventioner, och ”kommer fortsätta arbeta aktivt för att minska tillgången till illegal narkotika i samhället…”.

Men han nämner inte hur regeringen bedömer om en legalisering i Tyskland av cannabis kan spilla över till grannländer och Sverige, utifrån EU-rätten. Och om det finns behov att agera inom EU och mot Tyskland i frågan.

– Huvudfrågan kvarstår alltså – finns det en sådan risk att tillgängligheten av drogen kan öka även i Sverige och är i så fall regeringen beredd att agera på något sätt. Jag hade ju hoppats på svar och en slags vägledning, säger Pia Steensland till Drugnews.

Hon är beredd att gå vidare för att utreda oklarheten.

Annonser