Tyskland godkänner medicinsk cannabis

BERLIN Tysklands parlament har röstat för att tillåta användning av marijuana i medicinskt syfte.

Frågan har varit omdiskuterad och regeringens narkotikakommissionär Marlene Mortler (CDU) har lobbat för att patienter ska kunna hämta ut cannabis på lokala apotek efter läkare ordination, rapporterar Deutsche Welle.

Marlene Mortler

– Det är ett bra komplement för patienter som väntat länge på detta, säger Marlene Mortler.

Det handlar om obehandlad torkade växtdelar som patienter med recept ska kunna hämta ut och exempelvis röka för smärtlindring, mot aptitlöshet och illamående för cancerpatienter med cellgiftsbehandling, samt vissa MS-patienter. Kostnaderna för blomknoppar och cannabisextrakt ska staten genom sjukförsäkring stå för för de patienter som inte anses ha några behandlingsalternativ.

Marlene Mortler har dock tidigare sagt att hon inte vill se en allmän legalisering av drogen, som några gröna politiker förespråkat. Detta då regelbunden rökning är skadlig, särskilt för ungdomar.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser