Cannabis minskar inte opioder för smärtlindring

NEW YORK/BALTIMORE Det finns många vetenskapliga belägg att cannabis som smärtlindring inte minskar det generella bruket av opioider. I en färsk studie drar forskare återigen slutsatsen att det inte skett någon förändring av opioidförskrivningen i de amerikanska delstater som godkänd cannabis i medicinska syften.

Studien publicerades i juli i Annals of Internal Medicine med hälsoekonomen Emma E. McGinty som första namn.[1] Hon arbetar vid Institutionen för hälsa och ekonomi vid det privata universitetet Weill Cornell Medicine (Vivo) i New York City.

McGintys forskargrupp har undersökt huruvida de nya cannabislagarna har lett till att patienter med kronisk smärta, undantaget cancersmärta, har ersatt läkarförskrivna opioder och andra smärtläkemedel med så kallad medicinsk cannabis. Ett vanligt argument från cannabisbranschen för att legalisera.

Emma E. McGinty. Foto: Vivo

Forskarna har använd data från tolv delstater i USA som infört medicinsk cannabis, och jämfört det med 17 delstater som inte gjort det, mellan åren 2010 och 2022. Patientgruppen har bestått av 583 820 personer inom sjukförsäkringssystemet med kronisk smärta.

Det man mätt är andelen patienter som får recept på någon opioid som smärtlindring, eller behandlas på annat sätt för kronisk icke-cancersmärta. Vidare hur stor mängd de fått mätt i jämförande dos morfin per dag och patient i en given månad.

Minimal skillnad av opioidbruk
Under en given månad under de första tre åren av den nya lagen med medicinsk cannabis var skillnaden i opioidkonsumtionen minimal, jämfört med delstater där all cannabis alltjämt är förbjuden. Skillnaden rör sig om i genomsnitt 0,05 procent, alltså varken en minskning eller ökning av opioiderna, eller någon annan smärtbehandling.

Forskargruppen anger vissa begränsningar av tolkningen: Det kan finnas andra bidragande faktorer till att man inte ser någon minskning av opioiderna och att man inte generellt kan överföra resultat på patienter utanför sjukförsäkringssystemet.

McGintys resultat stöds dock av en rad tidigare studier som inte heller visar att cannabis är lösningen på opioid-krisen. I Drugnews refererades flera sådana 2019 (se artikeln USA: marijuana inte bot på opioiddöden). Bland annat från Stanford-universitetet i Kalifornien där huvudförfattaren Chelsey Shover varnade för att cannabisindustrin utnyttjade lidande patienter med falska budskap.[2]

En annan av många forskningsrapporter har utgått från narkomanvården i New York, publicerad 2021. Den visar att bruket av smärtstillande opioider till och med ökar hos cannabisanvändare.[3]

• Referenser: [1] McGinty el al (2023)  Effects of U.S. State Medical Cannabis Laws on Treatment of Chronic Noncancer Pain | Annals of Internal Medicine (acpjournals.org).

[2] Shover, CL. et al (2019). Association between medical cannabis laws and opioid overdose mortality has reversed over time. PNAS. June 10. 

[3] Gorfinkel et al (2021) Is Cannabis being used as a substitute for non-medical opioids by adults with problem substance use in the United States? A within-person analysis ,  Addiction. Maj 2021.  PubMed (nih.gov)

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser