Europadomstolen friar Sverige i cannabismål

STRASBOURG Sverige frias i Europadomstolen för Högsta domstolens beslut att 2017 döma ryggmärgsskadade Andreas Thörn för ringa narkotikabrott. Han hade odlat cannabis i medicinskt syfte och överklagat domen.

Thörn från Västmanland som idag är i 35-årsåldern, bröt nacken i en motorcykelolycka för 20 år sedan och blev förlamad från bröstet och nedåt och har sedan levt med kronisk smärta.

De läkemedel han erbjöds gav inte tillräcklig lindring och han började därför så småningom att odla cannabis i tvättstugan för eget bruk och intog den som olja. Men polisen gjorde en razzia och han åtalades för narkotikabrott.

Han hävdade att han handlat i nödvärn då ingen annan medicin hjälpte, ett resonemang som tingsrätten godtog och friade honom. Men Svea hovrätt fällde honom och så även HD som dock 2017 sänkte straffet från 90 till 40 dagsböter för ringa narkotikabrott.

Thörn drev med hjälp av en juristfirma fallet vidare och fick för två år sedan prövningstillstånd för målet i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (inte att förväxla med EU-domstolen), som har säte i franska Strasbourg.

De anser att svenska staten brutit mot artikel åtta i Europakonventionen om ”rätt till respekt för enskildes privat- och familjeliv”. Att Sverige ”misslyckats med att finna en rättvis balans” mellan statens rätt att bekämpa olaglig narkotika, och å andra sidan Thörns ”rättigheter att leva sitt liv utan smärta”.

I torsdags kom så beslutet där Europadomstolen slår fast att Sverige inte brutit mot konventionens artikel åtta.

Andreas Thörn beklagar domen och skriver på sin Facebook-sida att han är besviken svensk narkotikapolitik och kunskap inom vården. Men att han inte ångrar sig, utan handlat efter bästa förmåga med de förutsättningar han hade då, och att det räddat hans liv.
”Jag skulle göra om det varje dag i veckan. Det kanske jag gör också”, skriver han.

Thörns ombud juristfirman Edelweiss legal uppger att man inte är nöjd med domen och att den får konsekvenser.
– Följden är att det nu kommer att finnas ett prejudikat och det kommer ligga som grund och skapa mer osäkerheter för de personer som idag känner sig tvingade att söka sig alternativa medel till den konventionella medicinen, säger pressombudet Richard Schleenvoigt på juristfirman till P4 Västmanland.
De har ännu inte bestämt om de vill försöka överklaga till Europadomstolens stora kammare.

Fallet har uppmärksammats stort genom åren i Sverige och följts av många som velat se en mindre restriktiv syn på cannabis, särskilt för odling och användning av cannabis för medicinsk behandling.

Vid sidan av de tre idag godkända läkemedel som baseras på cannabis, så har senare år Läkemedelsverket godkänt många enskilda ansökningar för medicinsk behandling med växtbaserad cannabis mot bl a svår smärta. Thörn var en av de första som godkändes.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser